Söndagsmåltid

Butoh Unit Grottos - Av: Kurt Wolmar Nyberg - Bilder: Delta Rai - SU-EN m.fl

Konstkaravanen


27 - 31/8 2002

På initiativ av:
SU-EN, koreograf och butohartist
Eva Ceginskas Björkman, visuell artist

Deltagande konstnärer:
Johannes Bergmark, materialistisk musiker/Stockholm
Butoh Unit GROTTO, 4 dansare/Almunge
Hans T Sternudd, The Belacqua Project/Lund
Mikael Varela, Konceptuell Konstnär/Rydboholm
Delta Rai, performance-konstnär/Berlin

 

The Belacqua Project: Pilgrimage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under förhösten 2001 drabbades 36 platser i Uppland av en unik dans- och konstupplevelse. Projektet “Konstkaravanen” fungerade som en guerilla i ett större system av civila strukturer. Butohdans och nutida performancekonst tog en offentlig plats i besittning under 20 minuter. Resandet blev en självklarhet för truppens 10 konstnärer som i nedslagen mötte människor i deras vardag på olika platser och i olika sammanhang.

Turnén var ett sätt att expandera dansbegreppet i tid och rum, berättar SU-EN som är initiativtagare och koreografen bakom pro-jektet. Karavanens färdväg markerades på en karta med nålar av olika färg för varje dag så att resandets disposition i Uppland framstod som en sorts koreografi och effekterna av nedslagen dokumenterades noggrant. Konstnärerna har fört anteckningar om varje plats, tre minuter av föreställningen har videofilmats och några kort har tagits. Den koreografiska intentionen har utvärderats och justerats varje dag. Alla har deltagit i enskilda intervjuer före och efter projektets genomförande. Dansens notation finns i minnet av situationen, som i projektet kommit att relateras till ett mångsidigt arkiv.

För butohdansarna i GROTTO, innebär före-ställningen att ta sig in i och utforska ett väglöst rum och i turnén är detta forskande insatt i en större process där man utsätter sig och förändras genom erfaren-heten. Samtidigt handlar det om att vara så närvarande som möjligt, ibland följa intränade mönster och ibland inte alls. På samma gång försöker dansaren definiera en medvetenhet i nuet och rörelsen. Platserna på resans tidsaxel blir en dimension i dansarnas partitur och kompletteras med kostym respektive “material”. Det senare är ett koreografiskt nyckelord som i danstruppen syftar på att ett intränat rörelsemönster relaterats till inlevelsen i ett särskilt objekt, där “kycklingar” och “slem” är två exempel. I Österbybruk är danspartituret till exempel “fotbollshöns i och utanför Konsum” och dansarna som är klädda i fotbollsdräkter improviserar i mönster relaterade till kycklingars sätt att vara.

Fotbollshönsen blev hack-kycklingar på skolan i Tierp. Det var en upptäckt som i efterhand gjorde situationen generell och tog udden av ilskan som bubblade upp hos dansarna efter mötet med de aggressiva fritidsbarnen. Senare kunde i stället gruppens attack upplevas som skrämmande. Det är som om rörelserna i dansen fått motivation i mötet med omvärlden. Man vet vart man går och varför.

Fem konstnärer gav indi-viduella bidrag till den koreografiska helheten. Eva Ceginskas Björkman har utvecklat installationer där hennes eget deltagande inför publik har blivit vanligare. De kan handla om att “plantera” ut gipsavgjutningar av sina egna händer i situationer som rulltrappan på varuhuset, kundvagnen eller kassornas varuband. Utmaningen att öka kontaktytan med publik av olika karaktär, konstnärerna och energin av att vara i en kreativ process har lockat henne mest.

Johannes Bergmark framträdde med en kontaktmikrofon på en smörspatel av trä kopplad till en förstärkare som han bar i ryggsäck. Under nedslagen lärde han känna instrumentet och letade efter saker att göra ljud med, hjulet på någons cykel, fönster på butiker, gator, tyg, gräs. Ljudet är rumsskapande; det ger länkar och samband mellan aktörerna. Det handlade lite om att invitera till musik och om vad som skulle hända i gruppen. Hur man tar en plats och förhåller sig till rummet.

På nedslagsplatserna gör aktionskonstnären Hans T Sternudd en cirkel av salt med ett kors av färgpigment(caput mortum) där en välling av aska och blod blandat med vatten sprutas ut i korsändarna. Märket som skapats på detta sätt fotograferas innan det sopas ihop och paketeras. Det blir kvar fragment av färg och kroppsvätskor. Att undersöka kroppens utspridning över ett område är grundtemat och Hans ser turnén som en pilgrimsfärd i det vardagliga.

Berlinartisten delta Ra’I kallar ceremonin där han tvår en människas fötter för en glad dans. Den ger ett kraftfullt möte och en kommunikation bortom intellektet. Mötet mellan konstnären och “kunden” är ett givande och tagande som i själva livet. Under resans gång blev 20 minuter tillräckligt för den ömtåliga ceremonin.

Konceptkonstnären Mikael Varelas bidrag var ett simulerat erbjudande om turistresor till OS i Kina där man kombinerar sport, kultur och offentliga avrättningar. Att väcka diskussion utan pekpinnar är avsikten. Ungdomarna på Gottsundaskolan gjorde ett djupt intryck. De tog diskussionen med ett estetiskt och filosofiskt djup som han ej väntat sig att finna.

Konstkaravanen på plats
Ulla på en skola i Enköping fick intrycket att en av dansarna råkat illa ut och var på väg att ingripa. Sen uppfattade hon det som om dansen handlade om en katastrof. Hans’ märke blev en symbol för Röda korset, Evas händer blev kringspridda kroppsdelar. “Inför den här sortens konst/dans måste man undra, menar Ulla, man får tolka själv, eftersom det inte finns någon given mening. Först känns det kluvet, men det är skönt att få tolka och så är det en spännande övergång däremellan.”

Den grekiske pizzaägaren i Öresundsbro med två stora svartklädda kvinnor kommer ut och tittar, en kvinna med måttband runt halsen och några män blir stående på ett visst avstånd. Kianoush, kioskägaren blir ivrig och en förkunnare av dansens innebörd i dörren till sin butik. “De är som utomjordingar eller självmordsbombare med sina täckta huvuden, händerna på torget kunde vara muslimska händer som söker Guds hjälp. Musikern är en Arkiv X-gubbe som går med en detektor och letar efter något. Konst, tycker Kianousch, ska skilja ut sig från vardagen och vara något ovanligt.” När bilarna rullar ut har allt gått mycket snabbt.
På Enköpings regemente blev vi mötta i vakten av stabschefen, som tog plats i bussen och visade vägen till personalmatsalen. Håkan, en officer i pensionsåldern kände igen föreställningen som en happening, som han bara sett på TV för länge sen. “Det är intressant att titta på folk som just kommer in, menade han, se chocken av att möta något sådant i en militär matsal.”

Bålsta centrums innertorg ligger som korsmitten i en katedral där köpstråken öppnar sig som långskepp och korsarmar. I absiden finns ut- och ingångarna från ICA. I en grupp står några äldre kvinnor. -“Det måste vara individuellt vad man ser”, säger en av dem. Hon ser en dam som flyttar händer och undrar över fotbadet: “Det ser ut som han skakar bort det onda, men hon som sitter i stolen har det bra”, fortsätter hon. Hon vet det för att hon hört om händel-sen på radio.

En av dansarna går bakom publiken på Wiks folkhögskola och klättrar ljudligt i murgrönan vid ett fönster, förgäves, eftersom ingen vänder sig om. Claes-Göran som är musiklärare på skolan ser dansörer och ljudinstallatörer. Det är spännande men svårt att värdera. Det händer oväntade saker i rörelserna och ljuden. Dansarnas framtoning är minnesvärd. “Det spelar ingen roll vad artisterna menar”, tycker han, “så länge det är fängslande och spännande”.

Den kritiska dimensionen
På turnén kunde det hända att föreställningen hamnade i en möhippa eller en nollningsceremoni på något torg. Då accentueras frågan om konstnärlig precision. Lyckas projektet förmedla en konstupplevelse eller urartar det till buskis där det konstnärliga uttrycket blir helt otillgängligt för publiken? Vad gör skillnad mellan konst och upptåg? Publikreaktionerna måste gå utöver blotta överraskningen. Kommentarer som: “Kul att det händer något”, “häftigt” och så vidare räcker inte om man ska övertygas om att konsten har något värde i situationen.

Dansarna som “fotbolls-höns” är ett bra exempel. “Hönsen är skickliga i hönsstudiet,” sa någon. Yttrandet antyder en upp-skattning av dansarens ansträngning, men säger ingenting om att koreo-grafens intention upp-fattats. Snarare är det en fråga efter en anad mening. Koreografen kallar dem “fotbollshöns”. Hon försöker ge en nyckel till upplevelser som tycks gå förbi de flesta. Dansarna skall vara sitt material, “höns” i detta fall, så vad vi ser är en våldsam kollision mellan material och kostym. Tänk på en riktig höna i fotboll-smundering. Kan det fung-era som en metafor för mötet mellan natur och marknad? Det blir lite äckligt, men kommer kanske närmare den konst-närliga intentionen.

På en kurs för unga dansintresserade visade SU-EN en film av japanska butohdansare, som går i procession med huvudena täckta av rött tyg. De bär emellan sig ett lakan där filmen visat hur en halshuggen kyckling springer runt och “målar” med sitt blod. Även i ett land där det är normalt att köpa levande höns till söndagsmiddagen tror jag att denna scen är stötande, det är att göra föreställning av något som annars försiggår i slutna rum bortom offentligheten. Men konstnärerna gör våld på kycklingen hur man än ser på det. Om vi betraktar fotbollshönsen på Kon-sum i Österbybruk i denna sättning, så framträder koreografin i ett helt annat ljus.

På Aspenskolan i Tierp blev fotbollshönsen hackkyc-klingar. Det var inget vi ville skulle inträffa. Tvärtom. Ändå stod vi passiva, när vi såg hur barnen behandlade kycklingarna illa. Efteråt tyckte jag att denna situation satte projektets koreografiska intentioner på sin spets. Vi kommer dock inte ifrån att både på torgen, Konsum och i Aspenskolan utvecklades situationerna väldigt långt från vad vi vanligen kallar konstnärliga upplevelser.

Med fotbollshöns, den halshuggna kycklingen i filmen och dansarna som hackkycklingar i Tierp i åtanke kan vi konstatera att det finns ett djupt allvar i butohdansen som inte får skrattas bort genom att föreställningen blir buskis. Finns det då ingångar till eftertanke i minnet av föreställningen? Finns det andra aspekter av fotbolls-hönskoreografin som gör att man inte behöver sätta glädjen och skrattet i halsen? Självklart. Se på utvecklingen på den nutida discoscenen till exempel där stilar blandas med vitaliserande resultat. Kycklingdisco är en hit på SU-ENs dansläger, där massor av energi och livsglädje kommer till uttryck. Men jag tror ändå att det är den mörka, demoniska sidan av upplevelsen som vi behöver uppmärksamma och tala om.

Dansens väg
I butohprocessen har varje föreställning en historia av erfarenheter som prövas och en framtid där den själv ligger till grund för nästa nedslag. När gruppen till exempel förbereder nedslaget på Gottsundaskolan aktualiseras erfarenheterna från två tidigare skolor Aspen i Tierp och Wiks folkhögskola, bland annat för att vi med konkreta åtgärder skall undvika att hamna i en upprepning av negativa erfarenheter. Föreställningen kan behandlas som en enhet i en större rörelse som kan kallas butohns väg. Varje nedslag som karavanen gör hör hemma i en process där erfarenheter konfronteras med verkligheten.

Svårigheter leder till beslut om förändringar under kvälls-summeringarna, så att varje resdag får en annorlunda betoning: “attack-ritual”, “attackstörning”, “performance” blev några av veckans ledord för att markera den koreografiska intentionens utveckling dag för dag. Det handlar om finjusteringar av föreställningen som helhet där nyckelorden har sin mening i relation till summeringen av dagens erfarenheter.

Man kan säga att karavanen vid varje nedslag rotar sig på en plats. Man tar plats på parkeringen, man letar kunder till fotbadet och orienterar sig på platsen, knyter band med lokala näringsidkare för att kunna låna deras hygienutrymmen. Konstnärerna fördelar sig på den tillgängliga ytan och möter den med sina specifika medier: butohn där dansarna till exempel kastar sig i den tröga publikgruppen på Wik, installationen där Eva låter sina händer följa eller bryta av mot varans väg på Konsum i Örbyhus, aktionen där Hans gör sitt märke på en plexiglasskiva som han bär ut från vardagsrummet hos Tinas mormor, konceptet med Mikaels djupa diskussioner om estetik och filosofi med ungdomarna i Gottsunda och musiken där Johannes spelar på framhjulet på en cykel medan han talar med ägaren i Öregrund. Alla dessa exempel är konkreta mångtydiga situationer ur vilka konstnärerna får sin erfarenhet.

Föreställningen blir till erfarenhet i mötet med människorna på platsen, konsten rotar sig som upplevelse och samtalsämne i byn. I alla publikintervjuerna är detta det centrala; att människor sätter ord på saker. Det är dessutom ord som har en lokal betoning, de är delar i ett vardagssamtal. Ibland är det svårt att finna ord. En flicka i Gottsunda frågar någon av konstnärerna: “Vad skall jag säga till mamma om det här?”

Samspelet mellan konstnärerna är också en aspekt av sökandet. Konstnärerna lär känna varandra och deras bidrag får drag som uppstår ur den gemensamma erfarenheten. Slutligen räcker det med ett ögonkast för att kolla en idé.

I processen förändras tidsupplevelsen av 20 minutersintervallet. Övningen gör övergångar smidiga och man får plats med nya saker eller eftertanke. Föreställningen blir en snyggare helhet, men detta är inte endast av godo. För dansarna handlar det hela tiden om att undvika de enkla lösningarna och agera medvetet ur mötet med situationen. Hans har som aktionsartist ett mer avslappnat förhållningssätt och konstaterar helt enkelt förändringen, även om han vid ett tillfälle blir väldigt kritisk och tycker att hans märke håller på att bli “konst” i negativ bemärkelse. SU-ENs koreografiska justeringar kan förstås som ett sätt att fokusera nya utmaningar, varvid de problem som känns lösta tillfälligt skjuts i bakgrunden.

Ulla i Enköping gav en mycket precis abstrakt beskrivning av mötet med konsthändelsen: en oroande kluven känsla ersätts av frihetskänsla när man finner en tolkning och på vägen upplever man en spänning eller upphetsning. En hel del av de korta kommentarer karavanens deltagare fått kan förstås i detta sammanhang. De avvisande eller skeptiska hör till första fasen, de entusiastiska hör till den senare, medan en mängd vanliga kommentarer rör sig om att det är spännande, oväntat och så vidare hör till mellanfasen. En tillfredsställande tolkning tenderar att göra situationen enhetlig och överblickbar. Ett motiv till de tröga, kultiverade reaktionerna där publiken ser butohdansare, installations- och aktionskonstnärer kan vara att man vill undvika en reducerande tolkning för att söka efter de variabler som konstnärerna själva arbetar med. Strävan efter att uppfatta subtila kvaliteter som rumsbildning och samspel kan den erfarna publiken uppleva som en konflikt mot den spontana reaktionen. Spänningen mellan publik och konstnärer på Wik kan sålunda inte entydigt tillskrivas brister i publiken, utan bör ses som en unik erfarenhet av en klyfta mellan aktörens och åskådarens perspektiv, behov och förväntningar.

Föreställningen förblir inte sig själv när den upprepas, överraskning ersätts av förväntan och ett helt annat mönster av attityder träder fram för att dominera situationen. Mellan skolan och centrum i Gottsunda är avståndet inte längre än att skoleleverna kunde upptäcka oss, och det faktum att det är TV-utsändning, och kontakta varandra på mobiltelefon, så att de som ville se en extraföreställning kunde göra det. Att Gottsunda hamnar i lokala TV-nyheterna förändrar också villkoren för samtalen kring händelsen efteråt.

Upprepning spelar också en roll i konstnärens upplevelse av sitt bidrag, så att installation och aktion får en anstrykning av teater eller ritual till exempel. I ett större sammanhang får de koreografiska intentionerna sin plats i en kedja av upprepade tecken, som dels hör till genren och dels till situationer i omgivningen. Dansen med täckta huvud har förebilder till exempel i zenbuddistisk tradition, i den ovannämnda japanska butohfilmen, men också i nyhetsflödets beskrivning av självmordsbombare. Tillsammans med de vita overallerna kan den associeras till de aktuella händelserna i Göteborg.


Spår
Upprepningen är också viktig för publikens möjlighet att uppskatta karavanens nedslag som en konstupplevelse. Konstnärernas engagemang är långsiktigt. Karavanen var en utveckling av en miniturné på dansens dag, så att gruppen i till exempel Östhammar och Tierp uppträder på platser där SU-EN dansat tidigare. Den ensamma dansaren har kompletterats med en grupp strategiskt utvalda konstnärer, som frammanar likheterna med situationer där de olika genrerna föddes ur konst- och danstradition. Vid Uppsala högar innebar föreställningen för flera av deltagarna en återkomst till en plats där man tidigare gjort framträdanden. Barnen från skolan i närheten hade också minnen från tidigare föreställningar. Valet av konstnärer som är verksamma både lokalt och internationellt, har lång erfarenhet och offentlig uppmärksamhet för sina egna projekt är betydelsefullt för djupdimensionen i mötet med publiken.

Deltagarna har vittnat om hur projektet gett dem många olika typer av erfarenheter, som knappast varit tillgängliga på något annat sätt. Projektet har haft en omfattning som gjort att erfarenheter kunnat testas och de personliga gränserna utmanas. Mötet mellan de olika konstformerna har inneburit influenser och förändringar i perspektiv. Atmosfären har känts kreativ och projektet har uppfattats som en framgång. Man kan vänta sig att det leder till en diskussion och utveckling, när konstnärerna återgått till sina normala miljöer. Också här är urvalet av konstnärer i centrala positioner i olika typer av nätverk en faktor som ger ökad tyngd åt de erfarenheter som gjorts, eftersom det innebär att det finns forum för en kvalificerad diskussion och praktik i anslutning till de möjligheter som öppnas.

 

Delta Ra’I

Eva Ceginskas Björkman

Johannes Bergmark

Butoh Unit Gotto

Eva Ceginskas Björkman (i förgrunden)

Butoh Unit Gotto

Butoh Unit Grotto

The Belacqua Project: Pilgrimage

Johannes Bergmark

Mikael Varela

Butoh Unit Grotto

Butoh Unit Grotto

The Belacqua Project: Pilgrimage

Butoh Unit Grotto

Butoh Unit Grotto

Delta Ra’Is

 

 

 

Söndagsmåltid
Medv.: Daniel Rozenhall, Mats Lundell,
Hans Fredriksson, Pär Thörn.
Foto: Iwo Myrin
Söndagsmåltid uppfördes på Fylkingen, Stockholm, den 2 december 2001.

 

Aktör A tappas på blod av Aktör B.
Aktör C häller ut blodet ur rören i en skål
och tillverkar blodpudding av det tappade blodet.
Han steker blodpuddingen, och lägger sedan upp den tillagade
maten på en tallrik, tillsammans med vitkål och lingonsylt.
Aktör D dukar upp ett matbord och serverar fram måltiden till Aktör A.
Aktör A förtär måltiden, som är tillverkad av hans eget blod.

 

Heterogénesis

Revista de artes visuales * Tidskrift för visuell konst
Box 760
220 07 Lund - Sweden
Tel/Fax: 0046 - 46 - 159307

e-mail: heterogenesis@heterogenesis.com