Tidskrift för visuell konst Nr. 45: Mail Art


Fredsön-avtalet

Jeju, Sydkorea - Oktober 2001


Mail Art har accepterats över hela världen som en nutida konströrelse. Den bör fortsätta vara öppen utan en hierarkisk struktur. Det är ett nytt medium (Mail Art) och det är en rörelse (Mail Art. Mail Art erbjuder en ny och överväldigande möjlighet att förverkliga konst i det nya millenniet. Mail Art är en tradition som etablerades i Nordamerika, Europa och Australien, och den håller just nu på att uppleva en ny expansion i Sydamerika. Den internationella visningen av Mail Art på Fredsön Jeju 2001 representerar ett historiskt ögonblick då Mail Art breder ut sig till regioner som Asien. Denna typ av visningar ger oss möjligheten att utveckla ett internationell språk och en internationell fantasi mot våldets alla utmaningar.

1. Mail Art är den globala byns urinvånares konst. I Mail Art ingår följande kategorier: 2- och 3-dimensionella arbeten, filmer, videor, ljudband och visuell poesi, konst som skickas med post till en annan konstnär som en present eller som ett utbyte, kuvert som använts i Mail Art (såväl dess inre som dess yttre), vykort samt ytor till kostverken, artistamps (apokryfiska poststämplar) och biilder som använts som frimärken, fotokopior som konst, bild- och ljudarkiv som skickats per elektroniskt post, fax – konst och andra konstnärliga kommunikationsformer, Mail Art kongresser, turism art, nätverk och personliga möten. Mail Art är konstnärlig kommunikation via olika medier. Ibland integrerar den sig till andra konstformer. Vi upplever Mail Art som en plats för alternativa konstarter. I motsats till “mainstream art” accepterar Mail Art alla typer av bidrag till vilket projekt som helst utifrån en liknande utgångspunkt utan urval eller utvärdering eller etablerade kvalitetsnormer (utan jury, utan honorar, utan återsändelse eller dokumentation till alla deltagare).

2. Trots den elektroniska postens snabba framväxt, like effektiv som breven – bomber och kuvert som sänts innehållande Antrax, så kommer Mail Art att överleva då den inte är beroende av postgången. Vi stödjer Robert Filious koncept om Mail Art Eviga Nätverk där deltagare kommer och går, medan vissa pionjärer består. Vi manar individer från Mellanöstern, Afrika och Asien att förena sig till Mail Arts rörelse. Då, och endast då kommer vi att kunna ha en verklig global Mail Art rörelse, öppen för alla som önskar delta i det fria internationella utbytet av konstnärliga uttryck. Vi är överens om behovet att sprida Mail Art till folk i allmänhet genom utställningar, kataloger och lämpliga platser. Vi uppmuntrar Mail Art – konstnärerna att organisera utställningar med den respekt som sig bör till de deltagande konstnärerna och de regionala kulturerna, och att använda sig av sina arkiv på ett kreativt sätt för bidragstagarna, representanterna från konstinstitutionerna och det ökande antal personer som önskar lära känna Mail Art rörelsen.

3. Mail Art grundar sig på det fria utbytet av konst och kommunikation utan censur. Produktionen, utställningen och presentationen av Mail Art bör bevaras inom det icke-kommersiella området. Vi vet, å andra sidan, att Mail Art – konstnären inte bör hindras när det gäller att täcka de produktionskostnader som Mail Art producerar genom Mail Art själv, liksom att söka allmänna och privata medel för att finansiera utställningar och evenemang. Vi stödjer och är redo att försvara varje Mail Art konstnärs konstnärliga frihet mot varje typ av censur.

Vi, undertecknade, stödjer, i enlighet med ovanstående och med respekt för att de internationella Mail Art – konstnärerna, 2001 Utställning av Internationell Konst på Fredsön Jeju, sponsrad av Kultur Jeju och Konstförening den 18 – 27 oktober, 2001, underliggande filosofi så som Jejus guvernör: Woo, Keun-Min, Yang, Chang Chang Bo, Jejus Ordförande för den regionala kongressen och Kim, Jae-Ho, Ordförande för Kultur Jeju och Konstförening, uttryckte det i Utställningskatalogen. Vi vill uttrycka vår tacksamhet för de ovannämnda, Jejus Stads Turistbyrå och Jejus konstnärer och invånare för dess öppna och generösa gästvänlighet”.

Undertecknat av: Jas W. Felter (Kanada); Peter Netmail (Tyskland); Alberto Sordi (Italien); Snak-Y (Italien); Eun Chul Jang (Sydkorea); Young Jay Lee (Sydkorea); John Held, Jr. (USA); Michael Thompson (USA); Michel Hernandez de Luna (USA) och Mia Spiral (USA).

(Översättning: Lorena Acevedo)