Maximiliano Kosketi

konstnären som inte fick bli

 

*Enrique Carpintero

Med denna betydelsefulla titel invigdes utställningen av Maximiliano Kostekis målningar och skisser under juni månad i fabriken Grissinópoli, återupptagen av arbetarna. Den organiserades av LuchaArte (en konstnärs- och kultur-arbetargrupp från Polo Obrero) och framstående konstnärer såsom León Ferrari, Gabriel Bocchi, Magdalena Jitrik, Alejandro Michel och Luciana Morcillo. Dessutom samverkade tidskriften Topía, kulturcentrum Grissicultur och Serigrafins Allmänna Ateljé.

För att veta vem Kosteki var bör vi först göra en kort genomgång av Argentinas historia under de senaste åren. Den kapitalistiska globariseringsprocessen med neoliberal politik, ledde vårt land till den största ekonomiska, politiska och sociala kris någonsin i landets historia. För närvarande lever över hälften av befolkningen i fattigdom, 30% är extremt fattiga och 30% kan inte hitta jobb. På detta vis leder inte arbete och studier till möjligheter till social förbättring: för de flesta handlar det om att med nöd och näppe överleva bland en stor del arbetslösa. Det finansiella kapitalets diktatur över samhället har tillsammans med staten brett ut sig under 90-talet. Därför representerar politikerna inte dem som har valt dem utan dem som betalar för att bevaka deras intressen. Den liberala demokratin är inget annat än auktoritära medel för att ersätta det sociala kollektivets makt, för att platta till medborgarnas jämlika rättigheter och stabilisera de stora globala företagens monopol. Denna process, som omfattar olika karakteristiska i samklang med planeten, finner en av de svagaste länkarna i Latinamerika, speciellt i Argentina. Det sociala kollektivets svar på denna politiks misslyckande började 1994 då de arbetslösas kamp, organiserad i piketer, började blockera vägar och broar med krav på ökade arbetstillfällen. Dessa organisationer mötte den 19-20 december 2001 medelklassen och åstadkom allmänt uppror som störtade fem presidenter. I de stora städerna organiserades stora kvartersförsamlingar och många fabriker som hade blivit övergivna av sina ägare togs över och administrerades av arbetarna. Det är mitt i denna sociala mobilisering som man den 26 juni 2002 blockerar Pueyredónbron. Polisstyrkorna genomförde där en omfattande repression beordrad av auktoriteterna i syfte att skrämma befolkningen och visa upp en intern maktpolitik. Som det senare bekräftades av vittnen, jagade flera poliser två avväpnade ungdomar på järnvägsstationen i Avellaneda och mördade dem sedan kallblodigt. Ungdomarna var Maximiliano Kosteki och Diego Santillán.

Maximiliano Kosteki var en ung man på 22 år som läste på gymnasiet med estetisk inriktning för att kunna söka till Konsthögskolan. Han hade precis avslutat en kurs i skulptur och han studerade måleri, teckning och piano. Vidare deltog han i en litteraturverkstad i Lomas de Zamora, som numer är döpt efter honom. Han sålde blommor, tog hand om hundar och arbetade med det som dök upp, men tecknade, målade och skrev alltid. Dessutom jonglerade han, tränade capoeira (en brasiliansk dans) och spelade bas, tvärflöjt och munspel. Den 1:a maj 2002 deltog han i sin första manifestation på Plaza de Mayo där han satte sig ner och ritade ”Ängeln”. Denna dag lärde han känna ett projekt i Movimiento de Trabajadores Desocupados, MTD (de Arbetslösas Rörelse) från Guernica, (en provins i Argentina) att upprätta en matsal, ta hand om en liten trädgård, ett bibliotek, ett bageri, osv. Han började gå på möten och delta i aktiviteterna fram till sin första och sista broblockering. Två veckor före den 26:e juni hade han ställt ut 20 verk och natten innan skrev han: ”jag ser långt bortom det synliga”. Även om det finns bevis för morden är brottet fortfarande olöst över ett år senare. Därför var denna utställning en hyllning och en bön om att få klarhet i morden. Hans målningar, teckningar och korta texter är därför ett försök att övervinna döden. Vi vet att det inte är möjligt. Icke desto mindre kommer hans verk att fortsätta tala till oss från en konstnärs fantasier, drömmar och ideal som maktens strafflöshet inte lät bli till. Kort innan han mördades skrev han en text vars titel ”Lida” syftar på de 30 000 försvunna. Vi citerar ett fragment, som även är ett svar på orättvisorna och som vi vill göra till vårt eget:
”Mina skrik är stumma och så långt borta från verkligheten, en smärta intar mig, går igenom min kropp och sliter itu mig bit för bit, berövar mig mitt förstånd; jag vill inte ha mer destruktion, jag behöver inte mer död, jag vill inte se lidande. Vad kännar krigen till?. I en stilla värld, exploderar bomberna? I ett samhälle, finns diskriminering? Är vi människor? Är vi detonationer? Vi kommer att förintas av vår egen ignorans!!! LIDA Det har gått mycket tid, vi som har ett minne har inte glömt, de har dödat många människor, vi närstående begråter dem ; inte ett steg bakåt, vi ska tala, inte ett steg bakåt, vi kommer att minnas dem; vi kämpar för rättvisa, vi talar för dem som blev tystade, vi är inte ute efter hämnd, vi kräver rättvisa…”

(Översättning: Lorena Acevedo)

--------------------------
* Enrique Carpintero är Psykoanalist. Utexaminerad vid Psykologiska fakulteten (UBA). Doktor i Psykologi vid UNSL. Redaktör för tidskriften Topía om psykoanalys, samhälle och kultur. Han är författare till bland annat: Registros de lo Negativo. El cuerpo como lugar del inconsciente, el paciente límite y los nuevos dispositivos psicoanalíticos (1999) och La alegría de lo necesario. Las pasiones y el poder en Spinoza y Freud (2003).


* Uppgifterna om Maximiliano Kosteki hämtades från den utmärkta broschyren från utställningen som gjordes av LuchaArte (Konstnärer och kulturarbetare från Polo Obrero) kampanjen för klarhet och straff för de skyldiga vid massakern vid Pueyrredónbron.