Presentación
Presentation
XIMENA NAREA


Det konstnärliga skapandet är mångfacetterat. Uttryck som redan tillhör traditionen lever sida vid sida med föga kända utforskningar i vilka den konstnärliga skaparandan blandas med spjutspetstekonologierna. I detta nummer redogör vi för några av dessa facetter.

Hundraårsdagen till en av ledarna för den surrealistiska rörelsen, Salvador Dalí, har firats med olika evenemang världen över. Dalís geni och personlighet presenteras av psykologen och lektorn på San Luis Universitetet i Argentina, Angel Rodríguez Kauth, som belyser det psykologiska perspektivet.

Vi presenterar också det intressanta experimentet Vacaciones en el Bosque, ett projekt av Furstendömet Asturias Regering i vilket tretton lokala konstnärer föreslogs producera konstverk som senare skulle ställas ut i skogen, fotograferas och presenteras i en kalender och en katalog. Projektet presenteras av författaren Jaime Luis Martín medan jag analyserar, i en separat artikel, fotografen José Ferreros verk.

Performance, eller aktionskonst, har varit i förgrunden i flera av Heterogénesis nummer samt i vårt projekt Limes2003, som utförligt presenterades i dubbelnumret januari-april. I detta nummer presenterar konstnären och historikern Hans T. Sternudd verket av den Berlinbaserade konstnären Nezaket Ekici.

Ingen undgår farorna med datorvirus. Tusentals ”vacciner” når oss från olika håll som erbjuder oss, för en större eller mindre summa, att utrota dessa ohyror som följer med e-postmeddelandena, och som vi kan få från många av de webbsidor vi besöker. Jaime Luis Martín erbjuder oss en intressant artikel om datorvirus och det konstnärliga experimenterande kring fenomenet.

Det konstnärliga experimenterandet med nya teknologier innebär en rad uppmaningar för konstnärerna, eftersom de å ena sidan inte brukar ha möjligheter att skaffa sig de nödvändiga kunskaper som tillåter dem att individuellt genomföra sina projekt, och å andra sidan inte har den ekonomiska uppbackning som tillgången till avancerade teknologier innebär. Konsthistorikern Pavel Sedlak presenterar institutet CIANT:s arbete inom experimenterandet och spridningen av konstnärliga projekt som använder sig av de nya teknologierna.

Den argentinske konstnären Marín Molinaro har skapat omslagsbilden till detta numer genom att blanda användningen av IT-tekonologin och fenomenet datavirus, det sistnämnda skapat för att skada informationen som lagras i hårddiskarna, med det konstnärliga viruset.