Ledare

Ximena Narea


Under den svenska sommaren och den råa vintern i Latinamerikas södra delar, har tre skeenden påkallat vår uppmärksamhet. Det första är den internationella utställningen Eventa 5 med epicentrum i Ekeby Qvarn, det andra är avtäckningen av skulpturen Cordillera de los Andes i Humlegården i Stockholm och det tredje är utställningen om Diego Rivera i Kulturhuset i Stockholm.

Den nuvarande upplagan av Eventa samlade 53 konstnärer från 23 olika länder. Aktiviteterna genomfördes inte bara runt den gamla vattenkvarnen i Ekeby Qvarn utanför Uppsala utan sträckte sig också till själva universitetsstaden med performances och verk som placerades vid olika platser. Idékläckaren till denna konstnärliga tillställning är chilenaren Luciano Escanilla som är bosatt i Uppsala sedan drygt 20 år och kurator för denna upplaga är spanjoren Orlando Britto som är före detta biträdande direktör i Centro Cultural Atlántica på Kanarieöarna. Det föreslagna temat är Paradis Noll, som ska vara utgångspunkten för det nya millenniets utopier. En andra del, som huvudsakligen innehåller performances, kommer att genomföras i september och äger rum i den tusenåriga domkyrkan i Uppsala.

Skulpturen Cordillera de los Andes, av den chilenske konstnären Francisco Gazitúa, är det första tacksam-hetstecken av det här slaget som ett latinamerikanskt land visar för den generositet och densolidaritet som det svenska folket gav prov på under de svåraste diktaturåren på den latinamerikanska kontinenten. Initiativet tillhör den chilenske ambassadören i Sverige, José Goñi -han själv före detta politisk flykting i landet.

Klulturhuset i Stockholm presenterar med hjälp av den Mexikanska Ambassaden en utställning om den mexikanske konstnären Diego de Rivera. Utställningen, som är den mest kompletta som presenterats i Sverige hittills, innehåller verk av konstnären från skiftande faser i hans karriär: hans studenttid på San Carlos Akamdemien; hans Europavistelse efter vilken man känner närvaron av Cézanne, Picasso och andra konstnärer som var hans kamrater i det konstnärliga sökandet under Parisperioden; hans arbete med porträtt och sedan hans monumentala konst dvs muralen, representerad med otaliga skisser.


Box 760, 220 07 Lund - SWEDEN
Tel/Fax: +46 (46) 15 93 07
E-mail: heterogenesis@heterogenesis.com