Kronofogdemyndigheten

får konstpris


Mikael Varela*

Konstnären Mikael Varela tilldelar priset Bästa performance inom conceptkonst till kronofogden Eliser Nilsson. Bakom Varela konstnären Hans T Sternudd och Staffan Mosenmark.

Foto: Martin Schilbi

Fredagen den 18 januari 2002 ägde en märklig ceremoni rum hos Kronofogdemyndigheten i Helsingborg, där kronofogden Eliert Nilsson fick ta emot årets pris för bästa performance inom konceptkonsten.

Bakgrund
Omfalos är namnet på en skulptur av cement och stenar som konstnären Lars Vilks reste upp i Naturreservatet Kullaberg för några år sedan. Eftersom Vilks saknade tillstånd fick Krono-fogdemyndigheten i Helsingborg uppdraget att forsla bort den för magasinering.

Priset
En grupp konstnärer tyckte att själva borttagande genomfördes som en konstnärlig performance och bestämde gemensamt att dela ut ett pris. Priset bestod av en bukett vackra blommor och ett diplom med följande text:
Tonsättaren Staffan Mossenmark, The Belacqua Project, The Borås Institute of Conceptual Art och Konceptkonstmuseum i Rydboholm har gemensamt beslutat att år 2001 dela ut ett pris för bästa performance inom konceptkonsten.
Priset har tilldelats Kronofogdemyndigheten i Helsingborg för deras performance "Enleveringen av Omfalos" genomfört med konstnärlig glans den 10 december 2001 vid Naturreservatet Kullaberg.

Motivering
"Enleveringen av Omfalos" är ett verk med många dimensioner och en poetisk elegans. Iscensättningen med aktörerna iklädda svart gummi som dyker upp ur djupet för att återföra Omfalos (världens navel), insvept i linntyg till havet - livmodern, är utfört på en hög konstnärlig nivå och med stor integritet. Utan tvekan det mest betydande performance verket i Sverige under det gångna året.

Det har varit till stor glädje för oss att konstatera hur myndighetsutövande tjänstemän väljer att förena sig med något mer etablerade konstnärer med målet att ge konceptkonsten ännu flera, oanade dimensioner. Att myndigheter på detta sätt tar steget in på den offentliga konstscenen skänker myndighetsutövandet en ny lyster. Vi hälsar denna utveckling med entusiasm.
 

Undertecknad av Staffan Mossenmark, Hans Sternudd för The Belacqua Project och Mikael Varela för Konceptkonstmuseum och The Borås Institute of Conceptual Art.

* MIkael Varela är konstnär


Heterogénesis
Revista de artes visuales * Tidskrift för visuell konst
Box 760
220 07 Lund - Sweden
Tel/Fax: 0046 - 46 - 159307
e-mail:
heterogenesis@heterogenesis.com