Natalia Tilve García*

 

till att börja med skulle jag vilja påpeka, att jag med denna lilla artikel har velat bidra till de senaste årens lyckliga tendens att kvinnorna återupptar en betydande plats inom alla möjliga forskningsområden. Jag har gjort det utifrån ett aktuellt och konkret skäl, som enligt min mening inte kan passera obemärkt och som blir mycket intressant när det analyseras. Skälet är inget annat än den kvinnliga bildrepertoar som reklamen1 erbjuder och som faktiskt illustrerar de motsättningar som kulturella instanser i samhället stöder sig på. Å ena sidan propageras teoretiskt för ett engagemang för livet, friheten, sökandet efter lyckan och respekt för alla människor utan avkall på kön, ras eller social ställning. Å andra sidan och som det också sker på andra områden, kommersialiserar reklamen bilder som ställer krav på social ställning och utbildning där differentiering och sexism stärks. Denna text är långtifrån djupgående, men försöker föra en diskussion kring en del öppna frågeställningar. Den inbjuder till en reflexion om reklamvärlden, konsumtionsstrategier och särskilt om den manipulerade och manipulerande kvinnobilden, uppfattad som ett värderings-tecken till vilket man associerat falska betydelser. Hur som helst skulle jag vilja att den här texten tolkades som en personlig, icke kvinnlig åsikt -det vill säga icke associerad till någon som helst feministisk diskurs. Det kommer dock så småningom att framgå av texten, att kvinnan många gånger har identifierats med reklambilder som understryker hennes sexuella identitet framför hennes identitet som mänsklig varelse.

Anspråket med det här arbete2 har då varit att fästa blicken vid de saker som representerar andra saker, på kvinnobilden som når oss via reklamen, där bildmakarna gör henne till kultobjekt, njutning, försköning och nöje. Det presenteras inga individer utan stereotyper, signaler som symboliserar, illustrerar, indikerar, dekorerar, värdesätter och identifierar vissa produkter. Därför kan vi påstå att reklambilden erbjuder en falsk och bedräglig spegelbild av dagens kvinna; förenklade koncept utan substansiell grund, som homogeniserar värden, seder och uppföranden. Detta bara försvårar förståelsen av en komplex verklighet och olika talrika åsikter i världen omkring oss. Inom den bildfetischism som mediavärlden erbjuder, där absolut opersonliga maskinfabricerade objekt, orörda av människohand finns, omvandlas kvinnans reklambild till ett tecken i takt med efterfrågan och avancemang.

Reklambilden förändras med tiden och går sin egen väg för att öka försäljningen maximalt. I vårt samhälle, i kampen för överlevnaden betonas i de producerade varorna mindre deras egenskaper och mer deras sociala prestige. Det råder ingen tvekan om att bilden har varit och kanske ännu mer idag, fortfarande är, en stor maktfaktor för människorna. Vare sig rörliga eller icke-rörliga, svartvita eller i färg, stumma eller med ljud, äger bilder en förmåga att lugna och underlätta, att fånga och göra bestörta, att helt enkelt provocera något bortom själva förnimmelsen. Bilden fångar oss och bjuder oss att träda in i den och dricka ur den.

Den kvinnliga genusbilden5 är inget undantag till denna regel och omvandlas till en drömspegel där man vill fånga betraktaren. Många gånger gäller det att helt enkelt ändra omslaget till en och samma konstant och ta till idéer som egentligen inte är förnyande utan har varit desamma under hela vår konst- och kultur-historia.6 Manipulerad, och manipulerande en relativt heterogen publik där olika kategorier får plats, uppdagas kvinnan för publicisterna som ett persuasivt och fascinerande element som gör att annonsen förevigas i minnet. De utnyttjar denna irrationella grund av tro och myter som existerar i det kollektiva tänkandet för att försöka få den presenterade iden till att bli flera en myt till och då öka budskapets kraft.

Den chockerande originaliteten, den magiska atmosfären eller ordens musikalitet i vissa bilder gör att mottagaren känner sig mer berörd, fångar uppmärksamheten, väcker intresset och stimulerar lusten. Det är publicitetens lek som med sitt budskap sveper in och inbjuder till att både receptivt och aktivt dyka ner i det erbjudna havet av möjligheter. Den här lekfulla förmågan innebär att omringa publiken och driva den till aktion, som i enlighet med lekens teori och A. López Quintas, följer mycket nära erfarenheten att dyka ner i det omfamnande, i direkt förhållande till det miljöingripande som ger plats åt ett kausaliskt och dynamiskt väsen.7

Konsumtionens diskurs vädjar till människornas psykologiska motivationer för att både aktivera och stärka dem och som med anskaffning av prylar tillfredsställer säkerheten, sexlivet, makten, självför-troendet och bekräftelsen från andra. Handlings-schemat är enkelt. Reklamfolk formar en potentiell köpare, en perfekt måltavla för sitt utbud. Han blir den perfekta mottagaren för offerten. Man lyckas med detta genom en strategi grundad på psykologin och marketings kunskaper om det kollektiva och om invivider som kan bli köpare av produkten. Det är här som basen skapas till sociala modellers uppbyggnad -exempelvis kvinnoarketyperna. Marknadsföringen har parallellt lyckats skapa de nödvändiga bilderna för att en könsinriktad produkt ska kunna överföras till det andra könet utan att skada den nya mottagarens identitet.

Ett av de bästa exemplen är skönhetsprodukterna som mer och mer tenderar att säljas till män. De presenteras utan att inskränka maskuliniteten trots att konsumtion av krämer, parfymer och andra produkter annars traditionellt associeras till kvinnor. Det främsta verktyget är att erbjuda sexuell framgång vid byte av produkt. vilket förklarar varför man bara i enstaka fall man bortser från kvinnans närvaro och att i de flesta fall det enbart är kvinnan som förekommer. Förförelsen karaktäriseras oftast av några noga utvalda ingredienser som hänför inte bara den potentiella konsumenten utan också alla i omgivningen så att de identifierar produktens personalitet med sin egen. Framförallt inom parfymproduktionen ser man vid speciella tillfällen, bilden av en framgångsrik kvinna -skådespelerska, modell, sångerska-, vars skönhet, elegans och rykte överförts till produkten. Den får sedan symbolisera den glamour, attraktion och framgång som personens roll medför. Här skapas då bedrägeriet där bäraren av essensen får dessa attribut, som är en stor psykologisk maktfaktor, trots att det bokstavligen är löjeväckande.

I relation till detta har vi bilden av en pervers, rebellisk och komplex kvinna med sexuella hemligheter och framgångsrik karaktär. Presenterad som vår tids amason med ett ständigt gåtfullt leende, sätter hon sig aggressiv och iklädd överlägsenhet över mannen. Blicken riktad utåt, berövad kärlek, lejonaktig med motsägelsefulla uttryck som kan tolkas som en perverterad maskering för den uppenbara ömtåligheten hos en ondskefull kejsarinna. Idéen att anskaffa och konsumera parfym konkretiseras i tillfredsställelsen av den manliga masochistiska lusten som kvinnan-objektet uppfyller.8 En metafor för den aggressivitet som döljer sig i ett sexuellt förhållande, passionen som mötesplats för krafter i spänning: smärta-njutning, förödmjukelse-tvång, straff-belöning. Det är en bild som kort sagt är resultatet av ett traditionellt synsätt ur det manliga perpektivet som har sett kvinnan som objekt och som lägger hinder i jakten på sitt byte men som ökar hans åtrå. Det är dessa sofistikerade kvinnors vapen som gör att kvinnan förvandlar sig till ett kattdjur eller vilt djur, något som tillägger risker och äventyr i jakten.

Utan att lämna parfymbranschen, stöter vi åter på den exotiska kvinnovampyren. I det här fallet återspeglar parfymen den förtrollning som kvinnan utövar på mannen. Det är en frestelse med elakartade följder. Det ingår i symboliken av dekadenta kvinnliga perversiteter, dvs kvinnan är kapabel att använda sig av alla möjliga resurser för att ljuga, förtrolla och slutligen fånga mannen i sitt nät. Hon är en vällustig djävul som dyker upp ur underjordens grottmörker för att börja jakten för att mätta sina lustar, inte bara med blod utan också med kärleksfull parfym som klargör användarens känslor för att slutligen fånga mannen.

Bland de kvinnliga "former" som vanligtvis presenteras, hittar vi de idylliska nakenbilderna; en nakenhet som många gånger förenas med en paradisisk naturskildring, som kvinnan har något speciellt gemensamt med. Som likheten mellan underklädernas lätthet och den blommiga trädgårdens fräschhet. En makalös inramning som inbjuder kvinnan, nymf eller siren att helt enkelt leva i vild frihet, fånga dagen i naket tillstånd vid havet, långtifrån storstadens vardag, klädd enbart i parfym eller en deodorant.9 Det är en otillbörlig syn på kvinnan som utnyttjas för att fånga konsumenter till en rad produkter relaterade till bad, solbränna, hudfuktighet och celluliter, bland andra hygien- och skönhetsprodukter. Uttalat eller ej inbjuds vi att gå in i en miljö reserverad för kvinnliga skönhetsritualer, i badrum eller sovrum. Under dessa ritualer är kvinnan medveten om intrånget i sin privata sfär, men accepterar och till och med stimulerar oanständigheten men så att gränsen för det oacceptabla inte passeras och publiken inte känner sig kränkt. Det är en ung, harmonisk och anonym nakenhet där modellen inte blickar mot betraktaren och inte blottar sig helt, vilket gör det hela acceptabelt. Det är den tilldragande konsumentens nakenhet som bjuder till inköp, som övertygar att idealfiguren inte är en dröm och att användningen av produkten tillåter konsumenten att bli av med fysiska och psykiska störningar för att förföra, bli attraktiv och lustframkallande.

En annan helt motsatt, men inte därför mindre ofta förekommande bild av kvinnan, är av den aseptiska modern, mer eller mindre prydligt klädd och omgiven av diskretion och renlighet, utan tecken på sexuell attraktion. Det skulle kunna vara det vi kallar för "moderlighetens" arketyp, vanligt förekommande i annonser om barnprodukter -blöjor, nappflaskor, mjölk och barnmat av alla sorter. Söta, kära och intima bilder där man vill leka med färger som alltid associeras till renlighet som vitt och blått.10

Inte ofta men i varje fall några gånger, har vi bilden av den socialt framgångsrika kvinnan som en självständig människa. Det vill säga en bild av en orädd, arbetande och oberoende kvinna som är medveten om sin identitet, som kräver att vara i centrum och vill känna sig likvärdig mannen. Frigjord, med ett professionellt arbete utanför familjen och intellektuella aktiviteter, utan att göra avkall på sensualiteten, gör hon inte anspråk på mannens plats i samhället och blir inte manlig själv. Hon protesterar mot rutiner och existensens trivialiteter, går ut ur skuggan och odlar sin förmåga att utöva makt.11 Förslagen presenterar diverse typer av produkter i allians med kvinnan och hennes frihet. Användningen av produkten i det här fallet garanterar konsumenten en liknande bild med den speciella livsstilen, förverkligad och progressiv, åtminstone olik andra. Ofta är det en modern företagsam kvinna, både praktisk och förförisk, som inte har några bekymmer med huset eller familien -möjligtvis för att hon inte har någotdera. Eller så är det yrkeskvinnan och hemmafrun som tack vare elektriska hushållsmaskiner och nya rengöringsmedel är kapabel att utföra båda arbetena med ett ständigt leende på läpparna. Hursomhelst är det en annorlunda bild av hemmafrun besatt av rengöring -rengöringsmedlet för allt, desinfektion och kläders fräschör- och av livsmedel för de sina -jucen med flest vitaminer, närande pålägg och efterrätter som de tycker om.

Slutligen och delvis också med tanke på de förutnämnda bilderna, kan vi inte glömma ett oändligt antal offentliga bilder där kvinnan, underförstått eller uttryckligen, är i sällskap med en man. De flesta är kanske sådana där mannen representeras av vissa manliga tecken -ett foto, en slips, hans händer- vilka symboliserar att produktan-skaffningen är till för hans tillfredsställelse. Mer eller mindre gömda eller många gånger till och med explicita falliska symboler är inte sällan förekommande som allusion till det manliga. Gentemot kvinnan som visar sina attribut tar mannen oftast på sig rollen att betrakta spektaklet, även om han själv avslöjas som objekt. I andra fall ligger en känsla under ytan att det är kvinnan som tämjer odjuret i mannen. En man med dragning åt masochism, förödmjukad av kvinnan som skänker honom både stort behag och stort obehag, som svar på dold manlig vällust, vilken tvingar mannen att framställa sig som en ömtålig varelse, kapabel att sänka sig själv till slav. Men det manliga uppfattas ibland som ödmjukt, enkelt, ömt; mannen delaktig i vardagen med frun och barnen och till och med skenbart förvirrande kvinnlig till sitt sätt.

Hur som helst kan vi påstå att de bilder som vi analyserat, så som i stort sett alla offentliga bilder, inte återspeglar vårt samhälles komplexa verklighet. Dessa och andra stereotyper tar inte hänsyn till andra sorters kvinnor t.ex. de som inte arbetar; de som inte behöver arbeta och de som inte önskar arbeta, de som önskar arbeta men ändå inte kan i brist på utbildning eller eftersom det inte finns möjligheter på arbetsmarknaden, de som kan arbeta för sitt nöjes skull utan betalning; de som har ett kvalificerat arbete, de som arbetar några timmar, de som älskar sitt arbete och de som hatar det. Och naturligtvis sexuellt sett är möjligheterna oändliga att ta itu med problematiken och bortse från de klichéartade bildskapelser som ställer den fatala kvinnan mot den heliga familjemodern. Vi måste också ha i minnet hur, under historien, förförelsen av kvinnor grundläggande har utnyttjats för att definiera manligheten. Förförelsen sker oftast genom våld och bedrägeri där mannen är motorn i den sexuella lusten och kvinnan den passiva och sentimentala.

* Natalia Tielve García är docent i konsthistoria vid Oviedos Universitet

(Översättning: Miguel Gabard)

 

Noter 1 "Reklam är all form av kommunikation av fysisk, juridisk, offentlig eller privat person i kommersiell, industriell, hantverksmässig eller professionell aktivitet, med syfte att direkt eller indirekt befrämja kontraktering av lös eller fast egendom, servicetjänster, rättigheter och skyldigheter" i Ley General de Publicidad (Allmänna Publicitetslagen) Lag 34/1988 den 11 november.

2 Som metodologi har man följt historikern Mary Nash's förslag som påpekar "kanske skulle det vara mer på sin plats när det gäller att skapa kvinnans historiografi, att utarbeta en teori och metodologi som tillåter oss ta med båda dimensionerna att kvinnans erfarenhet, dvs en sammanslagning av offerteorin och den om den historiska protagonismen /…/ man skulle behöva övervinna denna schematiska teori för att kunna få grepp om kvinnans kollektiva erfarenhet i historien, med all sin komplexitet, och etablera relationer mellan båda dimensionerna. Analysen utesluter då att kvinnan som social grupp enbart reagerar inför patriarkatets restriktioner. Utan att ignorera kvinnoförtrycket söker man förstå patriarkatets dominansmekanismer i historiens olika samhällen". I Nash, M. och andra: Presencia y Protagonismo, aspectos de la historia de la mujer. Serbal, Barcelona, 1984, s.16.

3 Det gäller huvudsakligen de nya bildernas utopi där förställningen ersätter avbildningen enligt Régis Debrays definition i Vida y Muerte de la Imagen. Paidos, Barcelona, 1994, ss. 237-238.

4 I Women's Lib -Women's Ads: la mujer como destinataria del discurso publicitario, Género y Sexo en el Discurso Artístico, Oviedos Universitet, 1994, ss. 155-167.

5 Som J.W. Scott påpekar "som genus förstår jag inte bara sociala roller för kvinnor och män, utan artikuleringen (metaforisk och institutionell) inom specifika kontexter av det sexuella särskiljandets sociala koncept". Inom den här definitionen inkluderas kulturellt överförda symboler och myter som är en del av det kollektiva minnet; koncept och normer inbakade i religiösa, vetenskapliga, legala, edukativa och politiska doktriner; segregeringen som politiska och ekonomiska institutioner genomförde, och slutligen den subjektiva identiteten i förhållande till den sociokulturella organisationen. Se Scoot, J.W.: "Sobre el Lenguaje, el Género y la Historia de la Clase Obrera", Revista Historia Social, no. 4, 1989, s. 84. Också i "El Género: útil para el análisis histórico", i Amelang, J.S. och Nash, M. (Red): Historia y Género. Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1990, ss. 45-47.

6 Det är återupptagna lösningar som ingår i denna nutida informationsera, vars postmoderna lätthet i själen, en fallenhet för att attrahera och distrahera och igengält kräva få saker, har hjälpt till att förvandla till objekt.

7 I Estética de la creatividad. Promociones Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1987, ss. 98-100.

8 Det är inte långtifrån den Lilith som Erika de Bornay beskriver som den grundläggande fatala kvinnan som får typiskt, traditionellt manliga egenskaper såsom kraft, dominans och makt. I Las hijas de Lilith. Cátedra, Madrid, 1990, ss.106 och ff.

9 Det var Marylin Monroe som präglade konceptet med parfymen som klädesplagg. Hon påstod att hon som pujamas alltid bara använde några droppar av Chanel no. 5. Det var den emblematiska parfymen som Coco Chanel lanserade 1921 och som skapade grunden för den nu eviga associationen mellan parfym och Haute Coture.

10 Det är en syn som inte ligger så långt ifrån den som Estrella de Diego beskriver i kapitlet om 1900-talets "Mödrar och Hustrur": "Kvinnan, denna rena och hängivna skapelse -men bara som hustru och mor, sitt naturliga väsen- förvandlas till "ängeln i huset", underställd, medgörlig, hjälpsam och oskuldsfull. Konceptet "mönsterhustru" -som sorgligt nog har överlevt två världskrig (krig som till synes förintade en hel del av fördomarna mot kvinnorna). I La mujer y la pintura del XIX español. Cátedra, Madrid, 1987, s. 114.

11 Amelia Valcarcel säger följande: "Kvinnorna har redan makten, de har sin dåliga manliga del. De är ingenjörer, läkare, advokater och poliser på samma sätt som deras antonymer är ingenjörer, läkare, advokater och poliser. Förändringen har skett och borta är de radikala diskurserna. Kvinnorna har till och med kommit att inse att förändringen har sitt höga pris och känner nu till de dåliga påföljderna". I Sexo y filosofía, Antrophos, Barcelona, 1994, s.83.


Heterogénesis

Revista de artes visuales * Tidskrift för visuell konst
Box 760
220 07 Lund - Sweden
Tel/Fax: 0046 - 46 - 159307

e-mail: heterogenesis@heterogenesis.com