Victoria Verlichak* Dröm Nr 26, 1950. Fotomontaje, svart och vitt papper. 24x30 cm

 

   

 

 

Grete Stern, en pionjär och framstående fotograf, dog vid 95 års ålder, den 24 december 1999. Denna kvinna, som lämnade oss i slutet av förra seklet, var ett vittne och huvudrollsinnehavare i ett århundrade rikt på såväl tekniska framsteg och kunskap som krig och smärta. Hennes fotografiska verk, med stöd i hennes utbildning i det avantgardistiska Europa på 20-talet, innebar för Argentina -det land hon kom till i exil från naziförtrycket- inledningen till den moderna fotografin.

Vid 60 års ålder företog hon en resa, som är ytterligare ett uttryck för hennes rika och riskfyllda liv. Ensam, bärande sin väska och sin fotoutrustning, färdades hon 1964 till fots, med bil och vagn, genom de argentinska provinserna Formosa, Salta och Chaco för att dokumentera tobas, matacos och mocovies liv, sedvänjor och arbeten. Med den järnvilja som karakteriserade henne, tillryggalade hon tusentals kilometrar och genomgick dussintals svårigheter för att ta hundratals bilder, ovärderliga dokument av ursprungs-befolkningar som sakta men säkert håller på att utrotas. Urinvånarna fick aldrig veta att den enkla kvinna som besökte dem, född i Tyskland 1904, fotograferade dem med samma målmedvetenhet som när hon porträtterade Bertold Brecht eller tänkaren Karl Korsch i London, efter att ha lämnat sitt kvävande hemland efter att Hitler kom till makten 1933. I såväl Chaco, Berlin och Buenos Aires hade Stern samma preferens för det naturliga ljuset, kompositionerna och klara former som gjorde var och en av hennes bilder oförglömliga.

Uppfostrad i en judisk familj som sysslade med industritextil i Wuppertal, bröt Stern mot konventionerna när hon åkte till Berlin för att bo ensam vid 23 års ålder, efter att ha studerat design och efter att ha arbetat på en grafisk reklambyrå. Hennes mor som var änka var inte glad, hon var övertygad om att Berlin var syndens näste. Vilket till viss del var sant, men det var även ett formidabelt kulturcentrum. Gretes oberoende stil oroade modern, som skulle ha velat se dottern i modefrisyr, omringad av barn hängande i hennes kjolar, och spetsgardiner i fönstrer. Sterns liv fick en bestämd inriktning i samma ögonblick som hon såg nordamerikanens Edward Westons arbete. Bilderna fick henne att bestämma sig. Detta är vad jag vill göra, sa hon. Hon fördjupade sig i studier om fotografi som på den tiden till stor del knappast uppfattades som en teknik. Hon lärde av Walter Peterhans, som även var hennes lärare på kurserna i Bauhaus i Dessau. På Peterhans privatlektioner lärde hon känna sin vännina och senare medarbetare Ellen Auerbach, med vilken hon grundade en design- och fotostudio 1929. På den tiden reflekterade Sterns stil förändringarna i hennes liv: hon bar håret kort, hon använde gardiner gjorda av kökshandukar och hon klädde sig i byxor eftersom det var mer praktiskt när hon gick runt och arbetade med Ellen.

Fotograferna signerade sina verk med "ringl+pit", deras smeknamn när de var små. Med nazismens framfart hade de skäl att inte ge sig tillkänna vare sig som kvinnor eller judinnor. Emanciperade och intelligenta valde konstnärinnorna sina vänner och organiserade sina liv kring det reklamarbetet som de förnyade och blev prisade för. De var representanter för vad en senare analys kallade Weimars nya kvinnor och hyllades på 90-talet i förra decenniet med en överraskande kollektiv visning i The Jewish Museum i New York. "Ringl+Pit":s bilder medtogs i utställningen för sin avancerade design och fantasifulla optik, för sin giltighet och syntesförmåga.

Andra världskrigets bombningar (1939-1945) raderade den gamla studion i Berlin, men Stern förvarade alltid ett par kameror hemma hos sig, som hon lyckades ta ut från Tyskland i början av 1934 när hon emigrerade till London med den kände argentinske fotografen Horacio Coppola, en kamrat från Bauhaus, som hon gifte sig med 1935. Hennes bror emigrerade till USA och Auerbach, som var i New York, åkte till Palestina. En stor del av hennes familj dog under Shoah i koncentrationsläger.

Vid sin ankomst till Argentina 1936, arbetade Grete med Coppola med att dokumentera planeringen av Obeliscotorget och bilder för tidskriften Sur, som leddes av författaren Victoria Ocampo. Hon upplevde samma rotlöshet som så många immigranter, men tack vare sitt äktenskap fick hon uppehållstillstånd ganska enkelt. Hon blev argentinsk medborgare och skapade känslomässiga och professionella band som hon var lojal med i hela sitt långa liv. Hon var trogen sin återhållsamma och tillbakadragna karaktär och gav sällan uttryck för varken glädje eller sorg. Hennes förlust av hemlandet och inlärningen av ett nytt språk måste ha krävt en stor känslomässig ansträngning, större än hon ville ge uttryck för. Först vid 84 års ålder tillät hon sig att bli rörd när hon återtog kontakten med Tyskland och blev firad med en stor utställning i sin födelsestad.

Kort efter sin ankomst till Argentina flyttade hon med sin man till Ramos Mejía till ett plundrat och vitt hus som grannarna kallade för fabriken. Mycket tack vare henne präglades hemmet av Bauhaus estetik, likväl som hennes bilder. Bauhaus skapades 1919 av Walter Gropius, och varade endast 14 år men dess riktlinje mot det schematiska --dess fasthållande vid ögonblicket och känslan för det nya, klara linjer och ljusstyrka- kan fortfarande iakttas i viss funktionalistisk arkitektur och föremål. Stern fick två barn med Coppola. Efter att definitivt ha lämnat sin man 1943 fortsatte Grete sin fenomenala utveckling som konstnär. Även när hon var tvungen att genomföra olika arbeten för att överleva, gjorde hon ingen som helst eftergift. Hon ville alltid och lyckades också hålla sina höga konstnärliga ambitioner. Vid något tillfälle sa hon att hon hellre skulle arbeta som kokerska än ta bröllopsbilder.

Listan över framgångar och motgångar är lång. Från och med 1943 genomförde hon individuella utställningar och arbetade i sin egen studio som snart, förvandlades till mötesplats för författare och konstnärer, vilka hon brukade avbilda. Utöver hennes kända serie av Buenos Aires Trädgårdar och Buenos Aires Karta, resorna till landets alla hörn och hennes fotoserie över sitt älskade Deltalandskap, började hon 1948 illustrera drömmar i avdelningnen "Psykoanalysen skall hjälpa dig" i tidskriften Idilio. Det var en feministisk tidning som främst handlade om kärleksproblem. Den hade en kolumn, skriven under pseudonymen Gino Germani, grundaren av den argentinska sociologin, med råd och svar till läsarna. Från denna tid härstammar de geniala bilder, som med fotomontagets teknik blev hennes personliga sigill. Denna serie gav henne möjligheten att visa sitt arbete runt om i världen. Vid flera tillfällen blev de visade i såväl Buenos Aires, som Houston och Valencia, Tolouse och San Pablo, Berlin och Madrid.

Enligt min åsikt var serien med fotomontage för Idilio det första fotografiska verket -och det viktigaste hittills- radikalt kritiskt inställt till förtrycket och den manipulering som kvinnan fick utstå i dåtidens argentinska samhälle, och den förödmjukande konsekvensen av underkastelsen. Gretes starka och sarkastiska blick stannar inte vid medlidande med offret, utan går vidare mot alienationens resultat i resignation, skriver forskaren Luis Príamo.

Förkrossad över sonens tragiska försvinnande 1965 och över broderns plötsliga död, knappt en månad efter att hon återfunnit honom efter 20 års frånvaro, tröstade hon sig själv med musik och sitt arbete, som inkluderade Museo Nacional de Bellas Artes fotografiverkstad. Efter år av lugn, med början på 80-talet i Argentina, USA och Europa, återfick hennes individuella arbete och "ringl+pit":s arbete ett speciellt intresse.

Det finns få bilder som står emot årens gång, men Grete Sterns bilder tycks växa med tiden, kanske för att hon alltid fotograferade det hon ville skulle bli sett. Hennes sista individuella utställning var retrospektiv och förverkligades i Fernández Blanco-museet i Buenos Aires 1995. När hon redan var mycket trött och sjuk fick hon under sina sista dagar veta att hennes verk valdes som omslag till katalogen för utställningen argentinskt fotografi från 1900-talet, som visades på Moderna Museet i Buenos Aires, ett välförtjant erkännande efter nästan 50 år av permanent verksamhet i landet.

 

* Victoria Verlichak är konsthistoriker och konstkritiker

(Översättning: Lorena Acevedo Narea)


Heterogénesis

Revista de artes visuales * Tidskrift för visuell konst
Box 760
220 07 Lund - Sweden
Tel/Fax: 0046 - 46 - 159307

e-mail: heterogenesis@heterogenesis.com