911 Raw: The Anti-Mirror of a New Century

911 Crudo: El Anti-Espejo de un Nuevo Siglo

9.11 Rå: Det nya århundradets antispegel

 

Elías Adasme
(Puerto Rico)

 

Detta arbete i videoperformance strävar efter att etablera en historisk koppling mellan två dramatiska datum med multipla meningar: Militärkuppen i Chile den 11 september 1973 och den 11 september 2001 i New York.

I båda fallen uppenbarar sig mänsklighetens mörka sidor med död och förstörelse. Paradoxalt nog inträffar båda händelserna vid samma datum på morgonen och iscensätter en skräckens symfoni som varar i 28 år.

Jag var 18 år den tisdagen den 11 september 1973 i Chile, när jag bevittnade militärernas brutala och definitiva underminering av en hel generations dröm om en bättre värld. Den makt som gömde sig bakom Pinochets militära medel med stöd av Pentagon, lyckades ännu en gång implementera sin ideologiska hegemoni under förevändning om en säkrare och friare värld i en kontext som betecknas som det kalla kriget.

Monedapalatset (Chiles riksdag), symbolen för landets demokratiska kontinuitet trots sina uppenbara brister, demolerades delvis. Det brinnande palatset var vittne till armens barbariska handling som tills dess hade lovat att respektera den demokratiska ordningen.

Ett rått historiskt brott blev ett faktum, och det tar som bekant lång tid att reparera den krossade spegeln som kunde återspegla det tidiga sociala, politiska och ekonomiska livet. Denna händelse finns fast etsad i mitt medvetande.

Tisdagen den 11:e september 2001, blir jag, nu 46 år gammal igen vittne till en barbarisk terrorhändelse. Islamiska fanatiker utför en självmordsattack och fäller tvillingtornen WTC i New York genom att använda sig av passagerarflygplan. Omfattningen av det här kunde man inte gå miste om tack vare den stora och detaljrika “in situ” massmediala uppföljningen av händelserna.

De tusentals oskyldigas liv som gick till spillo, uppenbarade de kvarvarande sprickorna av den unipolära världen efter Berlinmurens fall. En värld som i syfte att bevara de storas och mäktigas intressen, sprider sin politiska dominans genom homogent och unilateralt tvång av smaker, värden och seder som tillhör hyperutveckla de samhällen. Detta lämnar spår av hat och frustration i stora delar av världsbefolkningen. Däri ligger den största faran i dagens värld.

Den råa attacken på de amerikanska storstäderna var en symbolisk akt, iscensatt i Imperiets hjärta, vilken därmed detroniserade den ensidiga och illusoriska synen som USA försökte återspegla i världen. En bild som fick sin näring under decennier av intolerans, rasism, xenofobi och makt- missbruk.

Det mest oroande nu är resultatet av det hela. Eftersom vi redan har sett att när Imperiet blir attackerat inifrån svarar det med Tailons lag vilket innebär att vedergällningen måste överträffa den första attacken. Som ett skadat och farligt vilddjur, svarar det med att riva av masken och visa sitt riktiga ansikte, sin ekonomiska makt, och avfyra all sin vrede genom vapenindustrin. Imperiet går från det råa i RAW, till den semantiska inverteringen WAR.

De oskyldigas liv som förintas dag för dag när Imperiet proklamerar sitt maktövertagande, betyder ingenting. De är bara “collateral damage” som inte räknas när utvärderingen sker. Liksom vid andra tillfällen förr, kallar Imperiet och vapenmakterna till uppmärksamhet från sina bundförvanter; “I need you” -för att de ska svara på den patriotiska kallelsen och hjälpa till att åter erövra äran.

Som dubbelt historiskt vittne, och som nutidskonstnär sysselsätter jag mig med att analysera dessa händelser. Jag motsätter mig tillhöra delarna av den krossade spegeln, orsakad av Imperiets blindhet och arrogans och ansluter mig, i erinran, till Platons ord: “Tvivlet är reflexionens första steg”. Kanske är det en överlevnadsstrategi i dessa mörka tider. Trots allt vet jag nu att min biografi tillhör båda århundradena och mitt bröst fortsätter att känna “en enda universell smärta”.


(Tolkning av Alfredo Castro)

 

Imperiet attackerar.
Imperiet blir angripet,
Imperiet svarar.
Medan min biografi navigerar mellan två sekler
Jag är ett dubbelt historiskt vittne
Till en enda universell smärta

 

Heterogénesis

Revista de artes visuales * Tidskrift för visuell konst
Box 760
220 07 Lund - Sweden
Tel/Fax: 0046 - 46 - 159307

e-mail: heterogenesis@heterogenesis.com