LITTERAE
TERTII
MILLENNI

OCH

POESITÄVLINGEN

Ximena Narea & Miguel Gabard

 

 


Heterogénesis började det tredje millenniet med en serie små böcker med målsättningen att sprida latinamerikanska författare bosatta i Sverige. Denna serie har sin början i första tidskriften år 2000 (Heterogénesis 30) vars gästredaktör var Miguel Gabard och i vilken latinamerikanska konstnärer och författare bosatta i Sverige deltog .

En redaktionskommitté som bestod av Rubén Aguilera, Miguel Gabard och Ximena Narea gjorde urvalet av författare som skulle ges ut. Författarna själva fick välja vilket språk de skulle ge ut sina alster på i enlighet med budgeten. De flesta gjorde det på spanska, en på svenska och två andra på båda språken. Böckernas omslag designades speciellt för serien av olika konstnärer som hade deltagit i första millennieupplagan.

Även om vi inte lyckades publicera alla författare som vi skulle velat, har vi beslutat att avsluta denna etapp för att ge plats till författare från andra breddgrader. Den nya etappen började med den internationella poesitävlingen för spansktalande författare och den motsvarande tävlingen för svensktalande författare som genomfördes inom ramen för Heterogénesis 10 års jubileum.

 
POESITÄVLINGARNA


September 2001 formades en arbetsgrupp med målsättningen att sprida tävlingen och att fixa finanseringen av aktiviteterna. Vi bestämde oss för att dela tävlingen i två sektioner, en för spansktalande och en för svenskar. Priset bestod i publicering av de vinnande böckerna i 500 ex, av vilka 50 gick till författarna, och 1000 USD kontant till varje vinnare.

 
SEKTIONEN FÖR SPANSKTALANDE


Gruppen bjöd författaren Juan Cameron från Chile, författaren Leonardo Rossiello från Uruguay och journalisten och översättaren Julia Escobar från Spanien att deltaga som jury för den spansktalande delen.

Enväldigt valde juryn som vinnare verket La Tarde Alcanzada av den venezolanske författaren Alfredo Herrera Salas (1964) vars pseudonym var “Ignacio”.

Hedersomnämnanden fick följande författare:

Sila Chanto (Costa Rica)
Pseudonym “La otra lola”, verket: Perra Negra Perrísima

Lalo Barrubia (Uruguay)
Pseudonym “Domingo 10”, verket Rap de la Pocha

Patricio Grinberg (Argentina)
Pseudonym “Alcira Boni”, verket Dispar

Fortino Acosta M. (Spanien)
Pseudonym “Fata Morgana”, verket Madurazno

 
SEKTIONEN FÖR SVENSKTALANDE

Juryn i den svenska delen av tävlingen utgjordes av Karin Lentz, Anna Jörgensdotter och Katarina Löfgren.

Även här valdes vinnaren enväldigt. Verket heter Elvis, kattsand och andra viktiga saker och författaren heter Tomas Ekström som deltog under pseudonym “Captain Beefheart”.

Hedersomnämnanden tilldelades:
Anders Gustafson (Norrköping)
Pseudonym “Gus A:son”, verket Havreflarn

Tommy Martinsson (Göteborg)
Sin pseudonym, verket De hack

Jan Mårtenson (Malmö)
Pseudonym “Carl Fredrik Hermelin”, verket Inifrån mentalsjukhuset

Ett urval av hedersomnämnandena kommer att publiceras i en antologi i oktober 2003, och vi hoppas kunna göra det på båda språken. Även vinnarnas bok kommer att översättas. Poeten och översättaren Lasse Söderberg kommer att översätta Herreras bok och poeten och översättaren Roberto Mascaró kommer att översätta Tomas Ekströms .

 
BOKDOPET


Seden att “döpa” en bok är helt främmande i Sverige men vi har beslutat att införa detta genom att genomföra ett “bokdop” med Tomas Ektröms debutverk. Formellt sett är bokdopet i Venezuela en ceremoni där boken läggs på ett bord som är övertäckt av rosenblad, tillsammans med ett glas som innehåller flera rosenblad. Boken presenteras och författaren säger några ord om den för att sedan strö rosenbladen ur glaset över boken. Från och med det ögonblicket finns boken officiellt. Det hela avslutas med förfriskningar och vin. Herrera berättade att förut brukade man döpa böckerna med vin.

I Sverige kommer vi att genomföra dopet av Tomas bok på det “gammalmodiga” sättet den 2:e december i Malmö. Alfredo kommer att döpa sin bok i Caracas andra veckan i samma månad.

 

 

 

Heterogénesis

Revista de artes visuales * Tidskrift för visuell konst
Box 760
220 07 Lund - Sweden
Tel/Fax: 0046 - 46 - 159307

e-mail: heterogenesis@heterogenesis.com