Ximena Narea

 

 

Innehållet i detta nummer kommer att vara en återberättelse, en personlig sammanfattning av vad Heterogénesis 10 första levnadsår har inneburit, ett liv av pyttesmå jättekliv.

Heterogenesis är en fusion av två koncept: heterogenitet och genesis: födelsen av en heterogenitet som jag då tyckte representerade essensen av Latinamerika och den nya kulturen som vi hade börjat uppleva eller känna. Denna heterogenitet är dock ett mellanstadium mellan kulturer med mer eller mindre väldefinierade gränser och en framväxande kultur: globaliseringen.

1992 dök den första Heterogénesis upp, tryckt med stora svårigheter i ett hemmatryckeri. Omslaget innehöll en bild av konstnären och konsthistorikern Pedro da Cruz, som senare blev doktor vid Lunds Universitet med ämnet Torres Garcia och Cirkeln och Kvadraten. I detta första nummer deltog, förutom Pedro da Cruz, Fernando Amaro och Josef Borbas båda doktorander i konsthistoria vid Lunds Universitet. Snart slöt sig även Christer Heingård till arbetsgruppen. Någon kallade gruppen för det "latinamerikanska gänget" trots att det bara var Pedro och jag som var latinamerikaner. Amaro är portugis, Borbas är ungrare och Heingård är svensk. Det som egentligen förenade oss var att vi alla deltog i professor Sven Sandströms seminarier om nutida konst, och han är inte heller latinamerikan! Även om tidskriften aldrig har varit beroende av Institutionen för konstvetenskap vid Lunds Universitet, är de som ingår i den permanenta redaktionskommittén och de flesta av dess medarbetare knutna till denna institution eller har varit det. I början medverkade även den peruanske skribenten och konstkritikern, Mirko Lauer och Margarita Schultz, lärare i estetik vid Chiles Universitet.

Under årens lopp har flera distinkta medarbetare inom sina områden anslutit sig vilka gett tidskriften dess höga nivå och kvalitet. Flera texter har fungerat som studiematerial på olika akademiska nivåer. Vid många tillfällen har vi arbetat med gästdirektörer, som utifrån sina specialiseringsområden, utvecklat konstnärliga och kulturella teman av allmänt intresse. Bland våra gästdirektörer har vi räknat: Margarita Schulz (filosof, professor vid Chiles Universitet), Göran Sonesson (semiotiker, professor vid Lunds Universitet, Sverige). José Luis Caivano (semiotiker, docent vid Universitet i Buenos Aires, Argentina), Fernando Martínez (konsthistoriker, docent vid Universidad de La Republica, Uruguay), José Enrique Finol (semiotiker, professor vid Zulias Universitet, Venezuela), Angel Kauth (psykolog, professor vid San Luis Universitet, Argentina), Hans T Sternudd (performance konstnär och doktorand vid Lunds Universitet, Sverige), Martin Schibli (konsthistoriker, Lunds Universitet, Sverige), Eduardo Naranjo (sociolog, universitetslärare i Kristianstad, Sverige), Jean Sellem (konsthistoriker, Lunds Universitet, Sverige) och Julia Barroso (konsthistoriker, professor vid Oviedos Universitet, Spanien).

Bland de ämnen vi behandlat återfinns bildens semiotik, symboler från de latinamerikanska kulturerna, riter i det nutida samhället, performance konst, installationer, konst och politik, Latinamerika i de internationella avantgardena, den latinamerikanska identiteten, kapitalismens estetik, kvinnan i konsten och konsten och globaliseringen. Ämnen som är under bearbetning är den kulturella terrorismen, postart och symboler för globaliseringen i konsten.

Inom konstkritiken har vi försökt täcka de viktigaste internationella konstutställningarna, bland dessa har vi varit på biennalerna i Havanna, San Pablo, Venedig, Buenos Aires och vi har även varit på Documenta. Andra viktiga internationella utställningar som vi har täckt är ARS 95 i Helsingfors, Diáspora i Oviedo (1999), Eventa (2000), Kulturbron (1999-2000) och många andra. Även det lokala har tagit upp utrymme på våra sidor då vi har presenterat utställningar som har visats i Sverige, olika latinamerikanska länder och andra länder.

Som heterogen idé, har tidskriften givit utrymme till konstnärlig experimentering. Nummer 17 (oktober 1996) blev en erfarenhet då 7 konstnärer skapade verk till 4 sidor i tidskriften, under konceptet "limes". Originalen är en del av Heterogénesis samling. Nummer 33 (oktober 2001), som leddes av Jean Sellem, fokuserade på den nordamerikanska konstnären Karen Shaw. Konstnären etablerar ett förhållande mellan siffror och bokstäver och skapar därigenom bilder som omskriver och ifrågasätter den nutida kulturen som tyngs av reklam. Nummer 35 (april 2001), som leddes av konstnären Juan Castillo, konfronterade 25 bildkonstnärer och konstkritiker med ett motsatt uttrycksmedel än de var vana vid: konstnärerna med texten och kritikerna med bilderna. Hans T Sternudd grndade Arte con carne, (Konst med kött) (Heterogénesis 39, april 2002) på den köttsliga erfarenheten som människans essens och som tillåter empati bortom ordet.

Många konstnärer har designat tidskriftens framsida, bland dem Juan Castillo, Casmo Info, Fa+, Elías Adasme, Patricio Aros, Rolando Pérez, Arturo Duclós och Hans T Sternudd. Tidskriftens design, som har blivit bättre för varje nummer har tagits om hand av NAG ateljén, som började arbeta under Macintoshs förhistoriska period med Page Maker 3,5 och med begränsade kunskaper om programmet om vi skall vara ärliga. Från och med nummer 30 har vi tryckt omslaget och dess inre bildsidor i färg, vilket är ytterligare ett steg i vår visuella utveckling.

Sedan 1994 mottar Heterogénesis stöd från Statens Kulturråd, något som har tillåtit en förbättring av tryckets kvalité och som även tillåtit oss att kunna planera åtminstone ett år framåt. Vi är bra på att jobba, men då vi inte är helt övertygade om "marknadsekonomins" täta förbindelser med kulturproduktionen har vi inte haft kapaciteten att "sälja" oss bättre.

Tvåspråkigheten var redan från början ett av våra mål: vi ville göra anspråk på att utgöra en förbindelselänk mellan två kulturer som talar olika språk, i flera bemärkelser. Förutom att översättningen av en text kräver stor kunskap om originalspråket samt det språk som man ämnar översätta till, så kräver det dessutom att man är bekant med uttryck som är särskilda för det specifika språket. Något som inte alltid överensstämmer i fallet med de spansktalande länderna. Vår första erfarenhet av översättningar fick vi i nummer 7 (april 1994), i vilket vi inkluderade ett litet supplement med översättningar av artiklarna. Från och med det numret har tidningen varit tvåspråkig: spanska/svenska. Större delen av översättarna är latinamerikaner som är bosatta i Sverige, bland dessa bör jag särskilt nämna Jorge Capelán, Lorena Acevedo och Miguel Gabard. Capelán och Gabard representerar det "gamla gardet", det vill säga de som kom till Sverige som vuxna och som fick traggla sig igenom SFI-undervisning för att lära sig svenska. Lorena representerar den andra generationen, de barn som växte upp mellan två kulturer och som många gånger fick vara tolkar åt sina föräldrar i situationer som de inte alltid förstod. Vi ger henne ett särkilt erkännande.

Många som är medvetna om att engelska är globaliseringens språk, har enträget yrkat på att vi skall översätta till detta språk. För det första har vi inte kapaciteten för att göra den typen av översättningar, det skulle ta oss ännu längre tid och vi skulle fattas sådana översättare, som vi har i svenska och spanska. För det andra föredrar jag att respektera de lokala språken. Jag gav motvilligt med mig vid ett tillfälle och vi gjorde ett försök med engelskan som slutade i ett absolut fiasko. Förutom att tidskriften kom kraftigt försenad slutade det med att alla texter endast dök upp på spanska, och självklart flög frånskyllningarna åt alla håll.
Med start 1996 började Heterogenésis utveckla ett bokförlag med fyra olika serier: Cuadernos, med fyra utgivna böcker och en under arbete (lite längre) om filosofiska, antropologiska och semiotiska ämnen. Möten har tre utgivna böcker; man förlägger uppsatser som presenteras på Institutionen för romanska språk vid Lunds Universitet, sammanträden om litteratur och hispanoamerikanska tankar. Essäer, har givit ut en bok i samarbete med Sociologiska institutionen vid Lunds Universitet. Litterae Terttii Millennii har redan publicerat 12 böcker och fyra är under arbete (se separat artikel).

Den 14:e oktober 1998 invigde vi vår hemsida på Internet. Under en månads tid hade Jorge Capelán med stort tålamod avslöjat Internets mysterier och berikade mitt ordförråd med exotiska ord såsom tags, links, server, html och många fler. Slutligen kunde Heterogénesis vara en del av den globaliserade informationens era som flödar på Internet. Hemsidan har mycket mer material än vad som kan publiceras i tidskriften och vi försöker aktualisera den regelbundet.

En kanske mindre glamorös men inte mindre viktigt uppgift är korrekturläsningen. Sylvia Vaccia som korrekturläser spanskan har varit med oss sedan de allra första numren. Den svenska korrekturläsningen som krävt särskild uppmärksamhet, har de senaste åren genomförts med stor entusiasm av den svenska poeten Karin Lentz.

Jag kan inte vara annat än väldigt nöjd med den utveckling som Heterogénesis har haft; jag tror att den är en värdig frukt av vår tid.

Slutligen vill jag tacka alla dem som på ett eller annat sätt har medverkat i arbetet med Heterogénesis under dessa 10 år.

 

(Översättning: Lorena Acevedo)

 

Heterogénesis

Revista de artes visuales * Tidskrift för visuell konst
Box 760
220 07 Lund - Sweden
Tel/Fax: 0046 - 46 - 159307

e-mail: heterogenesis@heterogenesis.com