GÖTEBORGS BOKMÄSSA: 22 september

 

   
Poesiläsning i Journal 2002
 


Miguel Gabard - Hebert Abimorad - Paul Nilsson
Still: Jaime Oddo

 


Heterogénesis Litterae Tertii Millennii presenterade två av sina poeter: Miguel Gabard, som läste ur sin bok Medan berättelsen saknas (utgiven på spanska och svenska) och Hebert Abimorad som läste ur sin bok Korta dikter (utgiven bara på svenska). Paul Nilsson, som kommer att publiceras i Litterae i januari läste ur sin nypublicerade bok Splitter (utgiven av Serum på spanska och svenska).

 

Biblioteket väster i Lund: 14 octubre
 
 


Alfredo Herrera - Tomas Ekström
Foto: Ximena Narea
 


Efter Alfredos och Tomas läsning improviserade Miguel Gabard en översättning av ett par dikter av båda. Två dagar senare, i Malmö, överraskade han dem med nya översättningar och han bad dem läsa varandras dikter.

 

 
SOFIELUNDS FOLKETS HUS, MALMÖ: 17 oktober
Foto: Ximena Narea

Roberto Mascaró

Med en poesi- och musikkväll avslutade vi i Sofielunds Folkets hus programmet av Heterogénesis 10-årsjubileum. Vid detta tillfälle deltog, förutom Alfredo Herrera och Tomas Ekström, den uruguayanske poeten bosatt i Malmö, Roberto Mascaró och poeten, även hon från Uruguay men bosatt i Malmö bara sedan ett år tillbaka, Lalo Barrubia. För musiken stod Luis (Cono) Tejo och Lito.

Lito

Lalo Barrubia
 

Luis (Cono) Tejo

 

Heterogénesis

Revista de artes visuales * Tidskrift för visuell konst
Box 760
220 07 Lund - Sweden
Tel/Fax: 0046 - 46 - 159307

e-mail: heterogenesis@heterogenesis.com