M Art In (n) - Bar

Vanesa Gabard, Sara Blomhé, Martin Schibli, María Davidsson, Olivia Svenson & Paula Tapia

 

 


Foto: Ximena Narea

 

 

M Art In(n) är ett artistiskt projekt som Martin Schibli arbetar med sedan några år och som får olika form beroende på platsen och tillfället. Ibland blir det ett galleri i Martins egen lägenhet i Helsinborg, andra gånger blir det en utställning på någon konsthall och andra gånger, som vid det aktuella tillfället blir det en bar. Det handlar hela tiden om att skapa en behagfull miljö med många upplevelser och där konsten inte ska bli något alltför tungt, utan ytterligare ett element i vår vardag.

En bar är en mötesplats för gamla och nya vänner, en plats för en stunds avkoppling från den dagliga rutinen, en plats för att läsa, för att äta eller dricka eller helt enkelt sitta i baren. Mycket kan hända i en bar. På kvällen finns det många intressanta människor omkring dig.

.


Max Liljefors y Bruno Wibelt - Foto: Ximena Narea

Anna Brag & Sara Blomhé - Foto: Conny Blom

Foto: Ximena Narea

Foto: Conny Blom
 
 

Foto: Conny Blom

 

Sara Blomhé delade ut ett 100 - tal godispåsar som var ett konstverk i sig.

Sara bor i Malmö och går nu sista året i Munka Ljungby. Hon är en generös person vilket går igen i hennes konstnärskap. På M Art In(n) - Bar kom hon att bjuda på något, kanske var det konst, men viktigast var ändå att skapa något positivt. Sara vann nyligen sin kategori i Skånes Videofilmfestival.

Anna Brag bor även hon i Malmö och har haft en rad utställningar i Sverige och utomlands, bl a deltog hon i Skulptur, Projekte Münster 1997. Nyligen kunde man se projektet Worldx2 på Skånes Konstförening, Malmö, som hon gjort tillsammans med Michel Thomas.

Under M Art In(n) - Bar medverkade Anna med Ingen människa....en ö som är en del i ett ännu inte avslutat projekt. Verket är ett porträtt av en osynlig person, en människa som inte sätter några spår, en som går obemärkt förbi. Finns hon? Ja, hon finns. Hon har en röst men inget ansikte, en historia och kanske en framtid. Nuet är satt inom parentes precis som hon själv, för att hon tvingas gömma sig.

Ingen människa … en ö är berättelsen om en kvinna som håller sig gömd någonstans i Sverige idag. M Art In(n) stödde Anna Brags projekt genom att 1:- per försåld vara i baren gick till kvinnan och hennes familj i deras väntan på framtiden.

I baren arbetade:
Maria Davidsson, Vanesa Gabard,
Olivia Svenson & Paula Tapia

Catering
Alvaro Rodríguez


Foto: Conny Blom


Foto: Conny Blom

 

Heterogénesis

Revista de artes visuales * Tidskrift för visuell konst
Box 760
220 07 Lund - Sweden
Tel/Fax: 0046 - 46 - 159307

e-mail: heterogenesis@heterogenesis.com