Jaime Luis Martin
VISUELL POESI
 
 

Poesiläsning för en hare

 

Poesins främsta gestalt är texten, ordet. Den asturianske författaren Jaime Luis Martín experimenterar med ord och bild i digitala bilder i storlek ca 5x4 cm (inte alla har samma format) tryckta i färg i mitten på en A4 sida.

I Jaime Luis verk får det skrivna språket två roller. Å ena sidan har det en visuell närvaro, vi ser textfragment som dock är “oläsliga” och som är där bara som en estetisk resurs. Å andra sidan finns texten som titel till verket, och som kan tolkas som en poetiska tyngden eller som en av bildens många möjliga tolkningar; den är där för att det är brukligt att bilderna har en titel. I bilderna dominerar det visuella: formen, färgen, linjen, ljus, skuggan, de har en carga av romanticism, kärlek och humor.

Serien på 22 bilder visades på Lunds Stadshall den 12 oktober och på Bibliotek Väster i Lund mellan 14 oktober och 22 november. De kommer även att visas i Simrishamns Bibliotek mellan den 11:e januari och den 15:e februari 2003.


Barndom

Solförmörkelse

Y
 

 

Heterogénesis

Revista de artes visuales * Tidskrift för visuell konst
Box 760
220 07 Lund - Sweden
Tel/Fax: 0046 - 46 - 159307

e-mail: heterogenesis@heterogenesis.com