POESI

HÖRNAN


Helen Haldorsdóttir --- Still: Jaime Oddo

Rubén Aguilera --- Still: Jaime Oddo

Rubén Aguilera


Att genomföra en Litteraturhörna med bar var kanske den mest vågade aktiviteten under firandet av 10 årsjubileet för Tidskriften för Visuell Konst Heterogénesis. Åtta poeter läste inför en entusiastisk och välinformerad publik i den fullsatta salen Viking Eggeling med musikintermezzon under nästan tre timmar. Och det här skedde parallellt! med resten av attraktiva aktiviteter med musik, dans, prisutdelning, bokförlagsutställningar, installationer, videovisningar och konstbar som tog plats i de olika salarna på Stadshallen i Lund.

Det här kan bara förklaras genom det faktum att Heterogénesis alltsedan sina första år har skapat en ovillkorlig plats för litteraturen och särskilt för poesin trots små resurser och den växande specialiseringen av kulturtidskrifter. Denna idé kulminerade med publiceringen av antologin Latinamerikanska Konstnärer och Författare mot år 2000 och utgivningen av serien Litterae Terttii Millennii som just nu är uppe i sin nionde bok. En insats som var möjlig tack vare två huvudpersoner, Ximena Narea och Miguel Gabard.

 


Anna Jörgensdotter --- Still: Jaime Oddo

Marcelo Gabard & John Bernéli - Foto: Ximena Narea

De deltagande poeterna kom från olika hörn, i geografi, tid och stil. Vi hade den direkta och icke-sentimentala poesin av Helen Halldorsdóttir i kontrast till precisa och skrattretande epigram med den kubanske poeten René Vázquez Díaz röst; den fantastiska poetiska prosan av Roberto Mascaró från Uruguay med inspiration hämtad från vanvettet i Kolumbus reseberättelser mot yrseln i Poetry Slam framförd av Niklas Åkesson framför allt i det högfärdiga brevet från den svenska riksdagen till Koffi Annan; den rörande hyllningen som Myrna López från El Salvador gav sin tragiska och stora poet och landsman Roque Dalton i kontrast till Jonas Bergh och hans skärande och självironiska prosa eller den intima och känsliga läsningen av Kristian Lewerth, och speciellt den förförande och nyansfulla deklameringen av Anna Jörgensdotter som rör sig mellan Poetry Slam, den klassiska teatern och det nya millenniets teknologiska mystik.

Texternas densitet hade sin kontrapunkt i underbara musikintermezzon med Marcelo Gabard på saxofon och John Bernéli på elgitarr. Duon utmärkte sig med en fräsch och obunden jazz och genom att maximalt utnyttja instrumentens resurser med måtta och säkerhet vilket resulterade i en förlängd konsert till den mycket uppmärksamma publikens glädje.

 

René Vásquez Díaz - Foto: Ximena Narea

- I PROGRAMMET-

Helen Haldorsdóttir
Roberto Mascaró
Anna Jörgensdotter
René Vásquez Díaz
Kristian Lewerth
Myrna López
Niklas Åkesson
Jonas Bergh

Musikintermezzo:
Marcelo Gabard & John Bernéli

Konferencier: Rubén Aguilera


Kristian Lewerth - Foto: Ximena Narea
 

 

Heterogénesis

Revista de artes visuales * Tidskrift för visuell konst
Box 760
220 07 Lund - Sweden
Tel/Fax: 0046 - 46 - 159307

e-mail: heterogenesis@heterogenesis.com