Guillermo Gómez Peña (México - USA)
Censurerat: Hot i Fake Nauatl Samma gamla historia

VIDEOKONST

PROGRAM


Zhou Xiaohu (Kina)
Beautiful cloud /
The godey gentleman
 
 

 

Eftersom Heterogénesis är en tidskrift för visuell konst i vilken konstnärer från flera länder medverkat, ville vi organisera en visning av internationell konst. Med hänsyn till vår obefintliga budget tänkte vi på en videovisning. Något som vi skulle visa upp i kontinuerlig form vid varje givet tillfälle och som skulle vara en entré till utställningar på olika platser i Sverige och i andra länder. Startpunkten skulle vara aktiviteterna runt 10-års jubileet.

Kontakten togs direkt med flera konstnärer eller genom kuratorer som gjorde urvalet av konstnärerna. Den tekniska delen av programmet, som Anders Rönnlund hade hand om var inte helt problemfritt, mest på grund av de olika system som används i de olika världsdelarna. Detta visar att de som bestämmer över de videosystem som vi vanliga dödliga använder, av ekonomiska skäl fortfarande inte har kommit överens om att standardisera systemen för att göra livet lättare för användarna.

Avsikten var att visa de som produceras just nu i de deltagande länderna; det fanns inget specifikt tema. Resultatet blev ett brett spektrum av högkvalitativa uttryck som berör aktuella ämnen i jordens alla hörn.

20 konstnärer från 10 länder deltog i programmet.

 

 

Anders Rönnlund (Sverige)
Night in Moscow - Sons

 

 

 

 

Curators:

Argentina
Rodrigo Alonso

Brasil
Diana Domingues

Chile
Jaime Oddo

Kina
Li Tie Jun

Mexico
Orlando Britto Jinonio

Puerto Rico
Ximena Narea

Reunion, Frankrike
Orlando Britto Jinorio

Spanien
Cuco Suárez

Sverige
Anders Rönnlund

Uruguay
Fernando Martínez


Curator
Ximena Narea
Produktion
Anders Rönnlund
d

 

Tamara Cubas (Uruguay)
Cornucopia
   

Gunila Leander & Susanan Åkerlund
( Sverige) Universal Body

Jack Beng-Thi (Reúnion - Frankrike)
Ett träds minnea
 

Jaime Oddo (Chile)
Love me du

Kiko Goifman & Jurandir Müller
(Brasilien ) Apalling Eyes
   

Cuco Suárez (Spanien )
Virus


Silvina Cafici & Gabriela Golder
(Argentina ) Heroica
 

Lucas Bambozzi (Brasilien )
Utan titel