Heterogénesis - Tidskrift för Visuell Konst - Januari 2003

 

10 januari - 15 februari 2003
Museo de la Ciudad de Querétaro, México

 

 

 

 

Ximena Narea

 
Att historien skrivs av dem som håller makten är välkänt. Informationen de behandlar för att tolka verkligheten manipuleras av dem själva: “Pentagon annonserar goda nyheter: under 2003 kommer kulornas bly att ersättas av tungsten för att inte skada miljön”. Så stod det på en av de tidningar som Juan Cano använde sig av för att göra sin installation i Querétaro. Olika meningar, formade med bokstäver klistrade på plastband, hängde från taket som en sorts gardin. All den information i lodrätt ställning som försvårade läsningen trängde igenom betraktarnas ögon obemärkt, precis som det oavbrutna flödet från massmedierna som vi dagligen inte hinner ställa i sin “verkliga” kontext för att kunna dra “egna” slutsatser.

Från murarna hängde det 10 etsningar i storformat med fragment av kvinnor och män. Ett linjerat mönster på golvet påminde om gränser och vapenvägar som slöt meningen: gemensam grav, platsen där alla den samtida historiens bortstötta samlas; vi minns -bland många andra vars liv historien inte har registrerat- Mozart och den amerikanska frihetskämpen Francisco de Miranda. En serie siffror på golvet gjorde delvis anspråk på att representera mänsklighetens materialisering, simplifieringen av varje individs “lilla” historia i siffror: 6780 försvunna.Juan Cano är en av de 2500 från Uruguay som sökte asyl i Sverige efter militärdiktaturen i landet 1976. Hans utställning var ägnad “de försvunna” under diktaturerna i Argentina och Uruguay.

Den 11:e juli i år är det vernissage på en individuell utställning i Museo de Arte Contemporáneo i Yacatán, Meridia, Mexico.

 

 

 

Heterogénesis

Revista de artes visuales * Tidskrift för visuell konst
Box 760
220 07 Lund - Sweden
Tel/Fax: 0046 - 46 - 159307

e-mail: heterogenesis@heterogenesis.com