Heterogénesis - Revista de Artes Visuales - Tidskrift för Visuell Konst - Anno XI - Nr. 43 - Abril / April 2003


Santiagos 6:e biennal för video och nya medier ’03 organiseras av den Chilenska kooperationen för Video och Museet för Nutida konst vid Chiles Universitet, med stöd av Utbildningsdepartementets kulturavdelning och Kulturdepartementet, Utrikesministeriets Audiovisuella enhet, Metro S. A., Goethe Institutet, Chilensk-Franska Kulturinstitutet.

 

 

KALLELSE

El Samtidskonsten är tack vare de nya teknologierna, mer dialogförande än någonsin, den söker interaktiviteten, tills den i vissa fall når samförfattarskap med publiken. “Det är publiken som skapar verket” sade redan M. Duchamp. Författaren tonar ner sin profil och erbjuder en förförarstrategi som medför att åskådaren, som också ser sig uppvaktad, ser ett krav och en högre aktivitet bre ut sig med en växande kreativitet. Läsaren ses som en nätvävare, det är han som många gånger måste bidra med syntaxen till ett verk under process. Verket erbjuds som ett fält av möjligheter, en inbjudan till att ta och bygga. I denna mix använder sig konstnären av det som tilltalar oss mest; den lekfulla touchen: “Finns det en vackrare värdeetiksparodi än att underkuvas slumpens eller regelns absurditetstyngd? Finns det en vackrare parodi för värdena för arbete, produktion, ekonomi och kalkyl än vadslagning och utmaning, än den omoraliska bristen på likvärdig fantasi mellan det som sätts i spel och den möjliga vinsten (eller förlusten som är lika omoralisk som det sistnämnda)? Finns det en vackrare parodi för vilket kontrakts- och förändringsvärde än denna magiska delaktighet, detta intensiva dödliga förförelseförsök av slumpen och deltagarna, denna form av tvetydigt tvång av regeln? Finns det en vackrare parodi av våra frihetsideologier än denna passion för regeln?” Jean Boudrillard – i “De la seducción”.

Den effektiva interaktivitet som vi vant oss vid med net-art, utgör många gånger även en begränsning, när konstverket inte ger upphov till något annat än en lekfull upplevelse. Det handlar inte om att bli allvarlig och återfodra de plågsamma och tunga hermeneutikerna från de stora paradigmen, som många gånger kommer att av-virtualisera konstverket. Den lekfulla och framförallt humoristiska komponenten, anser jag vara fundamental i det aktuella verket, men jag tror, att det inte heller är rekommendabelt att isolera och göra om dessa till de enda parametrarna av betydelse då de faller inom ett enbart konsumistiskt och dekorativt koncept. Det är möjligt att det endast är ett symtom för en anpassningsprocess, med avseende på de nya teknologierna, som fortfarande inte lyckats slå sig ner i konstens domäner, vilket gör det nödvändigt att förlänga den utforskande och experimentella karaktären som den idag riktigt erbjuder.

Jag skriver denna kallelse under krigsvindar, man vill påtvinga oss dess logik unilateralt, utifrån en påstådd och passiv auktoritet som vi delegerar till den o-kritiska assimilationen av systemet. Vi konstnärer arbetar med människan, hennes utmaningar, hopp, svagheter, motsättningar, kort sagt: vi problematiserar hennes tillstånd. Jag kallar konstnärerna i världen, från Latinamerika, i stunder av den mänskliga själens negation, att konsekvent ställa krav i sina verk det mest mänskliga vi äger…det lekfulla tillståndet.

 

Néstor Olhagaray
Direktör

 

Santiago de Chile
Januari 2003

* För mer information skriv till: nestorolh@terra.cl

 

 

 

AVDELNINGARNA SOM BILDAR DEN 6:e BIENNALEN

1- Nationella konstnärer och inbjudna konstnärer från utlandet
2- Inbjudna internationella visningar
3- 6:e Latinamerikanska tävlingen i kreation och författarskap i video och digitala konstarter “Juan Downey 2003”
4- Tävling Visning av Chilenska Video och digitala Konstarter 2003
5- Visning Biennalens 10-års jubileum – 1993 – 2003
6- Speciella visningar

 

 

 

Heterogénesis

Revista de artes visuales * Tidskrift för visuell konst
Box 760
220 07 Lund - Sweden
Tel/Fax: 0046 - 46 - 159307

e-mail: heterogenesis@heterogenesis.com