MARTINMARTINMartin SchibliM Art In(n) är en social händelse och ett varumärke vilket för närvarande tar formen av konst-utställningar i min lägenhet. Drivkraften är ett samhällsengagemang och en övertygelse att konst kan bidraga till reflexion om samhället och dess framåtskridande. Det handlar om att skapa sina egna förutsättningar och ett ansvar för samhället Det handlar också om att skapa en avslappnad atmosfär där människor kan stressa av, träffa nya människor eller helt enkelt känna en social gemenskap. Att skapa dessa platser är något vi måste kämpa med var dag.

Namnet M Art In(n) är en ordlek med mitt förnamn som utgångspunkt. M är initialen i förnamnet och Art = Konst. Det engelska ordet Inn kan översättas med världshus eller gästgiveri vilket antyder en mer gemytlig hemmamiljö för dessa verksamheter. Fritt kan namnet tolkas som något i stil med konst hemma hos Martin. Detta har två betydelser. Platsen är hemma hos Martin i Helsing-borg, i en lägenhet med 1 rum & kök på 46 m2. Konceptet är det sociala mötet och åter-förandet av konsten till ett socialt sammanhang. I grunden handlar det om att skapa en positiv social miljö där folk trivs. Det bygger på besökarnas närvaro och delaktighet. Konst som den sociala skulpturen.Rufus Kraus: Plast video-Unit Livingroom IV, 2001


M Art In(n) är ett ramverk där sociala möten äger rum. Min strävan är att det inte ska behövas några förkunskaper om samtida konst, däremot förutsätter det öppenhet och generositet från besökarnas sida men man behöver inte gilla det man ser. Det viktiga är att man får en positiv känsla. Hemmamiljön gör också att konsten inte blir högtravande. På en M Art In(n) träffar man människor - nya som gamla. Olika grupper möts vilket ger upphov till diskussioner om konst, livet, samhälle och ekonomi. Konsten framkallar samtal, känslor och skratt. Man kan höra: "så vacker...", "...men är det konst?". Att presentera samtidskonst är lätt när stämningen runt om är bra. Den informella miljön gör att man blir mer öppen för nya impulser. Anspråkslösheten kan dock medföra att några uteblir för att det inte är flashigt nog. Ibland brukar kvällarna övergå till spontana fester; vid ett tillfälle arrangerades en club på kvällen tillsammans med kulturföreningen Tre Granar.Juan Castillo: XXX 2001Bo Håkansson: Sin título, 2001

Förutom det sociala engagemanget kom inspirationen även från några konstnärer: Idén om den sociala skulpturen ifrån Joseph Beuys. Christine Hills sekondhandbutik Volksboutique är ett uttryck för att göra något för sitt samhälle (community) och Hill tog därmed aktiv del i utvecklingen av Berlin - Mitte, både på ett socialt och ekonomiskt plan. Rirkrit Tiravanija som i sina arbeten betonar generositet och att konst äger rum i en social kontext. Både Hill och Tiravanija har bidragit med verk till M Art In(n). Det har varit min avsikt att deltagande konstnärer ska representera olika sidor och uttryck av samtida konst och jag försöker arbeta med flera spännvidder samtidigt: lokalt - globalt, etablerade - nya konstnärer; skiftande form (måleri, video, CD-Rom verk etc). Konsten får gärna bidraga till reflektion, t ex utifrån händelserna i Göteborg och Genua eller om social uteslutning. Men provokation för dess egen skull är inte förenligt med M Art In(n). Konstnärer som deltagit är exempelvis Franz Ackermann, Conny Blom, Juan Castillo, Leon Cmielewski & Josephine Starrs, Com Com, Christoph Draeger, Sylvie Fleury, Nils-Erik Gjerdevik, Gob Squad, Henrik Håkansson, Christian Jankowski, Rufus Kraus, Max Liljefors, LG Lundberg, Michel Majerus, Katrin von Maltzahn, Isa Melsberger, Peter Pommerer, Oliver Ressler, Jan Svenungsson och Qiu Zhijie.

M Art In(n) är samtidigt ett varumärke. Logotypen för M Art In(n), designad av Anders Hallquist (grapfisk designer verksam på en byrå i Helsingborg), fungerar som ett clubmärke och är även den en central del av varumärket. Det finns också en efterfrågan på logon vilket tydliggörs av försäljning av T-shirts. Varje enskild M Art In(n) presenteras med en egen färg som ligger som bakgrund till logon: cinnober, ljusblå, brun, vårgrön och sand. Redan från början har målsättnigen varit att M Art In(n) konceptet ska kunna fungera i flera sammanhang - inte bara i min lägenhet. Därför är M Art In(n) också ett varumärke som inte bara inrymmer konst utan även allt som har med social kontakt mellan människor att göra. M Art In(n) kan alltså verka inom alla möjliga projekt som står för detta och kan mycket väl utvecklas till att bli en club, ett café, men även ett mer renodlat galleri eller förlag, kommunikationsbolag eller Talk-show i TV. Men mer kyliga aktiviteter som är förknippade med något som bokföring, mäklarfirma, juridik eller vapentillverkning är inte förenliga med M Art In(n).

Box 760, 220 07 Lund - SWEDEN
Tel/Fax: +46 (46) 15 93 07
E-mail: heterogenesis@heterogenesis.com