Litterae Tertii MIllennii

HEBERT ABIMORADKorta dikter
Hebert Abimorad

Översättning från spanska: Lena Heyman

© 2000 Hebert Abimorad

Omslag: Pepe Viñoles
Bokdesig: NAG Design Atelje

ISBN 91-971978-9-0

Hebert Abimorad är född 1946 i Montevideo, Uruguay. Han har givit ut fem diktsamlingar på spanska. Några av hans dikter har översatts till engelska, portuguisiska, persiska, franska, makedonska, rumänska och svenska.

________________________________________________________

Recensioner:

"Han går in i verkligheten med korta poetiska yxhugg och serverar läsaren ord och ordkombinationer, vilka bygger upp dikterna som poängrika små, lysande smycke."

Hans-Evert Renérius
Nerikes Allehanda


"Hebert Abimorads Korta Dikter rekommenderas. Fragmenten, om jag får kalla dikterna så, är skapade och födda i nuets öppna rum."

Peter Hulstsberg
Skånska Dagbladet


"Gång på gång visar dikterna situationer som spricker.Verkligheten löper undan, människor kommunicerar inte med varandra, distans ersätter närhet, främlingsskap tornar upp sig, jaget har ingen spegelbild."

Olle Holmlöv
Nya Wermlands-Tidningen


Hebert Abimorad
Foto: Ronald Andersson

 

Åkallan. Torr jord.
Törst efter allmosan.
Regnet.
Röraning. Himlen mulnar.
Havet vilar. Väntar.
Storn.Brist. Febern gör läpparna.
Spruckna.
Vatten.Ånger. Människorna går tillbaka.
I de gamla gränderna.
Torget