Litterae Tertii MIllennii

MIGUEL GABARD
Mientras el relato está ausente
Medan berättelsen saknas

Miguel Gabard

Idioma: español y sueco
Språk: spanska och svenska© 2000 Miguel Gabard

Diseño/Formgivning: NAG Design Atelje
Diseño de portada/Omslagsdesign:
Ximena Narea
Las traducciones de ambos idiomas fueron hechas por el autor/ Översättningarna från båda språken har gjorts av författaren själv.

ISBN 91-973882-0-3

Miguel Gabard nació en 1957 en Montevideo, Uruguay. Vive en Suecia desde 1978. Es trabajador cultural, ha estudiado ciencias culturales, idiomas e historia del arte en la Universidad de Lund. Mientras el relato está ausente es su primera publicación individual. Ha publicado poemas en distintas revistas literarias y culturales de Suecia.Miguel Gabard är född i Montevideo, Uruguay och är bosatt i Sverige sedan 1978. Han är kulturarbetare, har läst kulturvetenskap, språk och konsthistoria vid Lunds Universitet. Medan berättelsen saknas är hans första individuella publicering. Han har publicerat ett antal dikter i diverse svenska litterära och kulturella tidskrifter.

Miguel Gabard
Foto: X. Narea
Indice

philéõ - sophía

Doble observación
Esperanza humana
Sobre encuentros
Servilleta voladora
Entre fondo y superficie
En vano

polemikós - politikós

Decisión
Sobre creación y destrucción
El precio de la humanidad
Versos a mi ciudad
Afirmaciones

libidini - indulgere

De amor y conflictos
Doce horas
Afinidad
Pensamientos sobre tí

amneiós - anhelare

Temo
Yo y mi soledad
Caminata en lo infinito
Recuero de la abuela

_______________________

Innehållsförteckning

philéõ - sophía

Dubbel betraktelse
Mänsklig hopp
Om mötten
Flygande servett
Mellan botten och yta
Förgäves

polemikós - politikós

Avgörande
Om skapelse och förintelse
Mänsklighetenspris
Verser till min stad
Påståenden

libidini - indulgere

Av kärlek och konflikter
Tolv timmar
Beröring
Tankar om dig

amneiós - anhelare

Fruktan
Jag och min ensamhet
Promenad i det oändliga
Mormors minne

 

DOBLE OBSERVACION

Es de noche.
En el horizonte se dibujan las copas de los árboles.
Siluetas negras
en un cielo azul oscuro,
repleto de pequeños y luminosos puntos estrellados.
Un círculo lunar
como un agujero en el vacío.
Alguien me está observando.ESPERANZA HUMANA

Posiblemente estemos en la travesía
hacia el terreno de nuetros sueños
día a día el camino resulta nostalgia
en dirección a los no alcanzados.

Fuente de vida es esa travesía
tanto en el infierno como en el cielo
viajemos con esa fuente ya
que aún nada está dado.


__________________________________________

DUBBEL BETRAKTELSE

Det är natt.
Mot horisonten ritas trädtopparna.
Svarta siluetter
mot en mörkblå himmel,
fullspäckad med små ljusa stjärnpunkter.
En måncirkel
likt ett hål mot tomheten.
Någon ser på mig.

 

MÄNSKLIGT HOPP

kanske är vi nu på resan
till våra drömmars terräng
dag för dag blir färden längtan
dit vi inte hunnit än

livets källa är den resan
så på helvetet och skyn
låt oss färdas med den källan
det finns inget givet än