Revista de Artes Visuales - Tidskrift för Visuell Konst
Nr 36 - Julio/Juli 2001


Director invitado/ Gästredaktör
Martin Schibli

Tema
La estética del capitalismo - Kapitalismens estetikIndice - Innehåll


La estética del capitalismo* *Kapitalismens estetik

Martin Schibli


La contabilidad por partida doble*
como forma de representación
*Den dubbla bokföringen
som föreställningsform

Hervé Corvellec


La belleza del consumidor The beauty of the consumer

Peter Svensson


Plamen Dejanov y Swetlana Heger *
Plenty objects of desire
*Plamen Dejanov och Swetlana Heger
Plenty objects of desire

Martin Schibli


El aeropuerto como metáfora de la globalización* *Flygplatsen som globaliseringens metafor

Martin Schibli


Superficie y contenido* *Yta och innehåll

Daniel Yrey


Tony Cragg en la caja blanca* *Tony Cragg i den vita lådan

Hans T Sternudd


Transatlántico* *Transatlanisk

Rodrigo Borda


La TRANS/formación del Norte* *Nordens trans/FORMATION

Ximena Narea


El llamado Butoh* *Det kallas för Butoh

Hans T Sternudd


El recliclado de locales y el marketing* *Återanvändning av lokaler och marketing

Ximena Narea


ANNO X - 2001Box 760, 220 07 Lund - SWEDEN
Tel/Fax: +46 (46) 15 93 07
mailto:heterogenesis@heterogenesis.com