Heterogénesis - Revista de Artes Visuales - Tidskrift för Visuell Konst - Anno XI - Nr. 43 - Abril / April 2003


     

Ximena Narea (Texto y Fotos)

 

Det är vanligare än man tror att inte intressera sig för sina förfäders historia, inte ens den närmaste släktens. Plötsligt vaknar vi upp i en verklighet som undflyr oss eftersom dess huvudaktörer upphört att existera och vi ser oss nödgade till att rekonstruera en historia. En historia som på olika sätt influerar vår nutid, genom spridda fragment. Rekonstruktionen av minnet är det centrala konceptet i Casellas verk i Simrishamn.

De mest utmärkande dragen i Joan Casellas verk är aktionernas unikhet, det vill säga, han upprepar aldrig sina aktioner, enkelheten hos de föremål han använder sig av och förberedelsen av verket med den specifika platsen i åtanke. Vid varje tillfälle bygger han upp ett förhållande mellan sig själv och den fysiska och kulturella platsen där aktionen tar plats. Dessa förhållanden eller förbindelser fungerar som utgångspunkter i de ämnen som han är intresserad av att behandla.
I Simrishamn är förbindelsen som han etablerar med platsen grundad på moderns erfarenheter med en grupp svenska lärare under det spanska inbördeskriget. På den tiden kom det tusentals frivilliga till Spanien för att försvara republiken; bland dem, en grupp svenskar. Några av dem hamnade i den lilla byn Teià ett par kilometer utanför Barcelona där de ansvarade för skolan. Bland minnena från de åren, som modern, Pepeta Casellas, förvarade med sådan ömhet, av vilka Casellas minns några fragment, återfinns till exempel de blandade klasserna, matsalarna, gymnastiken, den äckliga fiskleveroljan och den svenska nationalsången.

Aktionen utspelades i tre simultana utrymmen där var och en representerar en form för minnets rekonstruktionsprocess. I det första hänvisar han direkt till rekonstruktionsprocessen av ett objekt genom att låta en porslinskopp falla till golvet och som slås i tusen bitar, för att sedan sätta ihop bitarna. I det andra arbetar han med rekonstruktionen av minnet som grundar sig på undesökningen av verkliga dokument: han visar overheadbilder av ett certifikat som är stämplat med den svensk-katalanska skolstämpeln och ett fotografi av en skolklass, som i tre närbilder slutar med att identifiera modern, huvudaktören och källan till berättelsen. Visningen av dessa bilder varvas med en serie mjuka rörelser som säkert syftar till en av Pepetas minnen: gymnastiklektionerna. I det tredje utrymmet etablerar han en direkt relation till historien som han känner till: modern blev i vuxen ålder sömmerska; från en fyrkantig tygbit klipper han till och syr en skjorta som karakteriserar vandraren. Casellas varvade arbetet i dessa tre utrymmen och underströk på så sätt de tre momentens samhörighet.

Tveklöst söker Casellas en direkt identifiering med den lokala publiken genom berättelsen som utgör grunden för aktionen. Icke desto mindre är han medveten om risken att väven som han söker skapa faller i intet hos en publik som sex decennier senare ser Spanien mer som en (opersonlig) sommarort än som en källa till utbyte med en annan kultur. Dock kan den episoden även ses som ytterligare en i folkens minnen och bevis på att vi alla på sätt och vis är resultatet av samma historia.

 

 

 

 

(Överstättning: Lorena Acevedo)


VOLVER

Heterogénesis

Revista de artes visuales * Tidskrift för visuell konst
Box 760
220 07 Lund - Sweden
Tel/Fax: 0046 - 46 - 159307

e-mail: heterogenesis@heterogenesis.com