Heterogénesis - Revista de Artes Visuales - Tidskrift för Visuell Konst - Anno XI - Nr. 43 - Abril / April 2003


     

 

 

 

Ximena Narea (Text & Bilder)

 

 

 

 

 

“Minnehej” förenar två slumpmässiga och motsatta idéer: minnet, som det förflutnas medvetande och hej, som ögonblickets hälsning.

Det handlar om att konfrontera disjunktionen natur-kultur genom ett semitotiskt spel av motsättningens och upprepningens förvandling.

Vid dörren till ett av husen på Institutionen för Musik och Konstvetenskap vid Lunds Universitet upprepade Joan Casellas 30 gånger ordet “minnehej”. Blicken var riktad mot något längre bort. Efteråt kom han in i huset följd av publiken och från andra våningen tog han en gammal bänk och med hjälp av publiken tog han den till gården och ställde den mot ett träd. Som en hälsning till “ögonblicket” kysste han varje person i publiken på kinden och sedan ställde han sig vid trädet och upprepade 30 gånger ordet minnehej. Sedan tog han av sig alla kläderna, rev av en ärm från skjortan och använde den som ögonbindel och ännu en gång upprepade han 30 gånger det påhittade ordet för att sedan gräva ner ögonbindeln vid trädet. Naken började han klättra upp på bänken och sedan upp i trädet. Efter en stund klättrade han ner från trädet och hälsade.

Associationer mellan natur och kultur är flera: byggnaden vs gården, bänken vs trädet, ordet vs tysnaden (eller ljudet av vinden genom bladen), kläder vs nakenheten. En motsättning är att gården är en “kultiverad” natur, även om träden och blommorna är “riktiga”. Den blir en metafor för den orörda naturen, som människan drömmer om men som det finns ganska lite kvar av. Casellas gör en intressant retrospektiv process som börjar i det högsta uttrycket för kultur: universitetet, för att komma till ett enkelt uttryck för natur: ett träd. Innan han själv, som människans representant, kommer tillbaka till naturen, till det “primitiva” tillståndet, gräver han ner kvarlevorna av det ögonblicket han är i Lund och skapar en relik till framtiden.


VOLVER

Heterogénesis

Revista de artes visuales * Tidskrift för visuell konst
Box 760
220 07 Lund - Sweden
Tel/Fax: 0046 - 46 - 159307

e-mail: heterogenesis@heterogenesis.com