VENEZUELA,
ett förtrållande landISBN 91-89648-14-5
2006


JUAN CALZADILLA
RAFAEL CÁRDENAS
SONIA GONZÁLEZ
ALFREDO HERRERA
EUGENIO MONTEJO
JUAN SÁNCHEZ PELÁEZ
ALEXIS ROMERO
ANA ENRIQUETA TERÁNÖversättning från spanska
PAUL NILSSON
PAUL NILSSON (1971) är poet, översättare och sociolog och har varit verksam som kulturarbetare med inriktning på litteratur sedan början av 90-talet.

"De åtta venezolanska poeter som presenteras i denna antologi är ett småkprov på den poetiska mångfalden i ett land där poesin, liksom i de flesta latinamerikanska länder, fångar många människors intresse. I Venezuela är det inte ovanligt att antalet åhörare på en poesifestival överstiger tusen och jag har ingen annastans funnit sådant respekt för poesins kommunikativa funktion och sociala betydelse som i Caracas. Där spelar poesin rill och tas på allvar. Det är därför med särklid vörnad jag presenterar detta urval ur den samtida venezolanska poesin för svenska läsare."
Paul Nilsson
Kontakt

Bokförlag: editorial@heterogenesis.com