Litterae Tertii MIllennii

PAUL NILSSONDet Stora och de lilla Havet
Paul NIlsson

© 2003 Paul Nilsson


Design omsalg: Ximena Narea
Bilder inside: Ximena Narea
Bokdesign: NAG Design Atelje

ISBN 91-89648-04-8


Lyrisk odyssé bortom oceanerna

Poeterna betraktar och betraktar sig själv från barnets oskuldsfulla ögon, sin egen barndom ännu i samförstånd med världen eller från den gamles i den tidlösa poetiska dimensionens samexistens - där fadern och modern alltid är i nuet. Från fossilen och glaciären. Från blodets, vinets, havets, sandens och den stora oceanens salta smak. Men också från de små vattnen och stenen, runan, och landskapet med alla sena levande och färgrika varelser, i en färd från den episka sången mot den intimaste minimalismen: episka dikter på tre verser!

Regnet som genombött två Nobelspristagare där i extremadura, Chile, Neruda och Mistral, faller också på poenauten som vandrar genom längtans stad, den ljuvliga metaforens Temuco. Genom landet med jordens barn: Mapucheindianerna. Och genom deras fest, machitún.

Poetens öde i denna diktsamling är att fäördas för evigt i jakten på den skönaste och mes ogenomförgbara Itaka: "den ojälviska fristaden".

Rubén AguileraPaul NIlsson
Foto: X. Narea

Detta är Paul Nilssons (71) andra diktsamling efter Splitter (Esquirlas (2002, Fakir Förlag). De flesta av dikterna i denna bok är skrivna i Chile, där poeten var bosatt under 90-talets sista år. Många av dikterna har också geografisk anknyttning, främst till landets södra regioner.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Bräck Vatten
Hem
Ett gott dagsverke
Hemma
Internationellt Vatten
Ingenting
Bort Hem (längst Via Dolorosa)
Demodikt
Fri
Oberörd
En träbit
La Macha (saknad funnen förlorad saknad funnen förlorad)
Viktor
En snäcka till Pablo Neruda
Mellan
Temuco 98
Dina ord
Stora Vatten
Små Vatten
Du stora ocean
Arauco
Du är alltid besatt av di döe
Adolf Hitler (en sociologik bekännelse)
Den Lilla och den stora Skogen
En liten dikt om seendet
Det stora havet
Någon ro
Bräckt Vatten


Detta är mina verser
serverade som skaldjurssoppa
med mycket vin

Det är vid Havet man sträckt ut mig mot världen
för dessa ingrediensers skull
är jag Helt oskyldig

Ta emot mig när jag nu säger som det är
- Mina ord är mustiga fyllda av liv
och jag är fullständigt orädd för dem

Det jag vill säga dig är att jag hellre dör vid orden
låter livet slängas genom mina ögon
än att likgiltigt
konstruera en kärlekslös obeständig dialog

Ta emot mina verser som ostron ur min mun
så att vi snart kan älska


___________________________________________

Bort Hem (längs Via Dolorosa)


Lommavägen så ensam som Golgata
Jag går böjd av falskhet och vansinne för att inte trampa ihjäl sniglarna
som krasar ända in i själmärgen

Om du ändå hade kommit gående här
i den vita kappan och håret som lin i vinden
under pälsmössan med de guldiga knapparna

och
dina arbetarhänder
som sepiagula mittuppslag från fyrtiotalet
som förlängningar i luften av ditt vita skratt

 

Bokdop