EDUARDO NARANJO


EDUARDO NARANJO (Yumbel, Chile, 1947) växte upp i två små städer, Melipilla och Llo-Lleo; som tonåring flyttade han sedan till huvudstaden, Santiago. Hans intresse att uttrycka sig genom poesin utvecklades redan i tonåren. Det blev dock mest verser. Hans förebilder inom poesin var Rabindranth Tagore, särskilt Örtagårdsmästaren, men också poesi av Gustavo Adolfo Bécquer, speciellt Rimas. Efter studentexamen skrev han in sig vid Universidad de Chile och läste filosofi. Samtidigt arbetade han på en bank i Santiago.

På grund av sina politiska aktiviteter under de turbulenta åren i Chile i början av 1970-talet, tvingades han fly från sitt hemland. Till Sverige kom han en januaridag 1975. Han anlände först till Stockholm men flyttade efter ett och ett halvt år till Skåne, där han bott sedan dess. Så småningom skrev han in sig vid Sociologiska institutionen vid Lunds universitet. Han återtog sitt poesiskrivande under doktorandtiden. Eduardo Naranjo är Filosofie doktor i sociologi och numera verksam vid Högskolan Kristianstad. Han har förutom sin undervisning skrivit böcker inom ämnet sociologi samt en poesibok, Till dig vävs gobelänger (2009). Han bor i Malmö, är gift och har tre barn och sex barnbarn.PoesiSpråk/ Idioma: Svenska
ISBN: 978-91-89648-00-5
Lund, 2011

PoesiSpråk/ Idioma: Svenska
ISBN: 978-91-89648-18-8
Lund, 2009
Ensayos
Språk/Idioma: Svenska
ISBN: 91-971978-7-4
Lund, 2000
Serie Cuadernos
Co-editorIdioma: Español
ISBN 91 973882-3-8
Lund, 2001
Serie Cuadernos
Co-editorIdioma: Español
ISBN 91 971978-6-6
Lund, 2000
Kontakt

Bokförlag: editorial@heterogenesis.com

Författaren Eduardo Naranjo:eduardo.naranjo@hkr.se