Språk/ Idioma: Svenska
ISBN: 978-91-89648-18-8
Lund, 2009


DILL DIG VÄVS GOBELÄNGER

Eduardo Naranjo

Poesi
 
Beställningar
Beställning av boken gör du genom att sätta in pengarna i vårt postgiro: 28 31 71 - 7

Skriv ditt namn och postadress
Boken: 100 Kr
Exp och Frakt: 24 Kr
Total: 124 Kr.

EDUARDO NARANJO (Yumbel, Chile, 1947) växte upp i två små städer, Melipilla och Llo-Lleo; som tonåring flyttade han sedan till huvudstaden, Santiago. Hans intresse att uttrycka sig genom poesin utvecklades redan i tonåren. Det blev dock mest verser. Hans förebilder inom poesin var Rabindranth Tagore, särskilt Örtagårdsmästaren, men också poesi av Gustavo Adolfo Bécquer, speciellt Rimas. Efter studentexamen skrev han in sig vid Universidad de Chile och läste filosofi. Samtidigt arbetade han på en bank i Santiago.

På grund av sina politiska aktiviteter under de turbulenta åren i Chile i början av 1970-talet, tvingades han fly från sitt hemland. Till Sverige kom han en januaridag 1975. Han anlände först till Stockholm men flyttade efter ett och ett halvt år till Skåne, där han bott sedan dess. Så småningom skrev han in sig vid Sociologiska institutionen vid Lunds universitet. Han återtog sitt poesiskrivande under doktorandtiden. Eduardo Naranjo är Filosofie doktor i sociologi och numera verksam vid Högskolan Kristianstad. Han har förutom sin undervisning skrivit böcker inom ämnet sociologi samt en poesibok, Till dig vävs gobelänger (2009). Han bor i Malmö, är gift och har tre barn och sex barnbarn.
Boken innehåller illustrationer av konstnären Solveg Perjos

SOLVEIG PERJOS är född 1949 i Växjö, Småland. Hon växte upp på landet med djur och natur omkring sig och en mormor som brukade söndagsmåla tavlor med röda hus, sjöar, björkar, allt i olja. Tidigt visade Solveig intresse och talang för teckning och målning. Denna hobby har följt henne genom livet under studietiden och arbetet som Filosofie licentiat och adjunkt i sociologi vid Högskolan Dalarna och senare Högskolan Kristianstad. Hon har gått ett flertal kurser i måleri bland annat hos porträttmålaren Jan-Olov Pedersen, Borlänge och konstnären Anders Fouckt, Växjö. Solveig Perjos föredrar att måla i olja även om hon också tycker om tuschteckning.


EDUARDO NARANJO
Andra publicerade böcker

Kontakt

Bokförlag: editorial@heterogenesis.com

Författaren Eduardo Naranjo:eduardo.naranjo@hkr.se