INTERNACIONELT KONSTPROJEKT
EKOCYKELTUR OCH POETISKAKTION
>>> Lördag 26 april <<<
JORDENS DAG


(EN ESPAÑOL)

SVERIGE
>>>

KONCEPT: KULTUR vs NATUR
SOS Tierra 2008

AKTIONEN

Människan har genom tiderna påverkat naturen på olika sätt. I början handlade det om att tämja den för att överleva men så småningom började man uppfatta naturen som en oändlig resurs som av några utnyttjades för sin egen vinnings skull. Andra har nyttjat den som allmän soptipp för olika substanser vilket haft negativa effekter på människan och naturen.

I Svalövs kommun finns det exempel på en allvarig miljöförstöring och samtidigt finns det en vacker nationalpark där man skyddar naturen. Vår aktion innefattar dessa två platser.

Teckomatorp är en tätort söder om Svalöv som sedan länge är en järnvägsknut. Därifrån kör bussar till Svalöv och andra orter. Men Teckomatorp är främst känd för miljöskandalen runt BT Kemi i mitten på 1970-talet och som fortfarande har konsekvenser för området.

Vi har valt att träffas vid nationalparken Söderåsen, som är ett naturrum skyddad enligt lagen. I detta avseende är parken inte ett "vilt" rum utan en " tämjd " sådan. Parken har en gång i tiden varit bebott, man har odlat mark och brukat skogen. Parken, som skapades 2001, är ett försök att behålla och återskapa det naturliga rummet för samtida och kommande generationer.

Vi startar från en järnvägstation och cyklar genom Svalövs kommun på lands och-motortrafikvägar mot parken. I aktionen samspelar kulturen genom olika transportmedel, byar och vägar och naturen man försöker återskapa i Söderåsen.


Aktionen består av två delar: cykelturen och naturpoetik

Cykeltur Teckomatorp - Söderåsen >>>
(12:00 - 14:00)

Vi cyklar genom flera små byar. I varje by stannar vi och samlas vid en parkeringsplats , därifrån går vi riktining åt de fyra väderstrecken och sprider samtidigt ut frön.Deltagare
MARTA BRAVO, XIMENA NAREA, XIMENA SAN CRISTOBAL, MELANIA TURI
Naturpoetik >>>
(15:00)

Vi samlas på Söderåsen och bildar en cirkel kring vattenkällan . Tre poeter läser sina egna dikter som en hyllning till naturen. Sedan dricker vi vatten från källan varje deltagare ger vatten sill sin närmaste.


Poeter
RUBEN AGUILERA, MYRNA LÓPEZ, PAUL NILSSON
Aktionen avslutas med en gemensam picnic

Alla är välkomna. Vi träffas i Teckomatorp eller i Söderåsen (Skäralid)

Kontakt: Ximena Narea
0418-660647
ximena.narea@heterogenesis.com
Teckomatorp - SöderåsenTurs längd: 32,6 Km
Tid ca: 2 timmar

Start tid: 12:00
Startpunkten för den ekocykelturen är Teckomatorps pågatågs station.
Målet är Söderpåsens nationalpark.

För de som kommer från Malmö - Lund
Pågatå
g
Malmö 11:21
Lund 11:39SÖDERÅSENS NATIONALPARK
Projektledare
DANIEL ACOSTA
Koordinator
Ximena Narea
 


ARGENTINA


MEXICO

SUECIA

ESPAÑA

PERÚ

BRASIL
BLOGG
Espacio abierto
Open space

SOSTIERRA 2008
SOSTIERRA 2007

HETEROGENESIS
SOSTIERRA 2006

SOSTIERRA 2005STÖD FRÅN

SOS TIERRA
Chapeco-Brasilien
ZONA DE ARTE
Bs As, Argentina
AAVIV
Bs As, Argentina
CANAL CERO
Bs As, Argentina
VIDEO BARDO
Bs As, Argentina
IUNA
Bs As, Argentina
 
HETEROGÉNESIS
Sverige