Heterogénesis - Revista de Artes Visuales - Tidskrift för Visuell Konst - Abril / April 2002

Revista de Artes Visuales - Tidskrift för Visuell Konst
Abril - April 2002 / Nr. 39

 

Imagen de portada/ Omslagsbild: Sara Sterbak Vanitas: Flesh Dress for an Albino Anorectic 2002
Foto: Hans T. Sternudd
 
Imagen de contraportada/
Omslagets baksida: Eva Maria Larsson: Red Earth 1999

 

Editorial
Hans T. Sternudd

Lo Indecible

Maud Färnström

Det Outsägliga

La Exposición sin Rostro

Miguel Gabard

Utställningen utan Ansikte

Sin Cabeza

Su-En

Huvudlös

La Danza Butoh y el Arte Comtemporáneo
en el Paisaje Sueco

Kurt Wolmar Nyberg

Butohdansen och Nutidskonsten på Väg
i Svenskt Landskap

Comida de Domingo

Daniel Rozenhall

Söndagsmåltid

Genesis P-Orridge

Pär Thörn

Genesis P-Orridge

 

Heterogénesis

Revista de artes visuales * Tidskrift för visuell konst
Box 760
220 07 Lund - Sweden
Tel/Fax: 0046 - 46 - 159307

e-mail: heterogenesis@heterogenesis.com

 

Webbdesigner: Silvia Cacciatori Filloy silviabcf@adinet.com.uy